Miljövariabler är användbara för att ge applikationen information som inte kommer från applikationen. Det används vanligtvis för att ställa in saker som uppgifter om databasanslutningar och API-nycklar.

Miljövariabler för din applikation.
Miljövariabler för din applikation.

Lägga till miljövariabler

Om du vill lägga till miljövariabler går du till sidan Inställningar för applikationen, scrollar ner till avsnittet Miljövariabler och klickar på knappen Lägg till miljövariabel. Lägg till nyckelvärde-paren i modal-/popup-fönstret Lägg till miljövariabel.

Lägg till ett nyckelvärde-par för en miljövariabel.
Lägg till ett nyckelvärde-par för en miljövariabel.

Användning av miljövariabler

Hur du använder miljövariabler är upp till din applikation. I Node kan du exempelvis komma åt en variabel som heter API_KEY med process.env.API_KEY. I PHP skulle du använda getenv('API_KEY').

Miljövariabler som ställs in av Kinsta

Kinsta ställer alltid in PORT som den port som används av webbservern. Om du vill att din applikation ska interagera med webbservern måste du använda den här miljövariabeln. I Node är det exempelvis så här som du startar en server:

app.listen(process.env.PORT, () => {
console.log("Weather server is up and running")
})