När du arbetar med en applikation kan du möta ett felmeddelande som liknar följande:

Kodförråd saknas

Det verkar som att det här kodförrådet inte längre är tillgängligt Redigera… behörigheter

Nedan följer några saker som du kan kontrollera för att lösa felet.

Token har gått ut eller åtkomst har återkallats

När du ansluter din Git-leverantör (GitHub, Bitbucket eller GitLab) genereras en användaråtkomsttoken med ett utgångsdatum. Du kan därefter se statusen för token i dina användarinställningar i MyKinsta (klicka på ditt användarnamn och gå till Användarinställningar > Åtkomst > Applikationsåtkomst).

När token löper ut eller om du återkallar åtkomst, kan den inte längre komma åt ditt kodförråd eller ditt konto hos din Git-tjänsteleverantör. För att lösa detta klickar du på länken i felmeddelandet. Som ett resultat genereras en ny användaråtkomsttoken så att du kan återansluta din Git-leverantör till Kinsta.

Uppdatering av Kinsta-integrering

Om vi släpper en uppdatering av Git-integreringsapplikationen kan du behöva skapa en ny användaråtkomsttoken. För att lösa detta klickar du på länken i felmeddelandet. Därefter genereras en ny användaråtkomsttoken så att du kan återansluta din Git-leverantör till Kinsta.

Borttaget kodförråd

Om arkivet har tagits bort från din Git-leverantör kan Kinsta inte längre komma åt applikationen. Ifall du eller ditt utvecklingsteam inte tog bort kodförrådet måste du sedan kontakta din Git-leverantör för att undersöka varför kodförrådet har tagits bort.

Relaterad dokumentation