Kinsta tillhandahåller säkerhetskopior som är en fullständig ögonblicksbild av din WordPress-webbplatsmiljö (inklusive filer, databas, omdirigeringar och Nginx-konfiguration). Det kan finnas tillfällen när du endast vill säkerhetskopiera webbplatsens databas, och den här guiden visar dig några olika sätt att göra detta på.

Ladda ner en säkerhetskopia från MyKinsta

Med det här alternativet så extraherar du din webbplats databas från en säkerhetskopia som du hämtar från MyKinsta.

Steg 1

Om du inte redan har gjort detta så loggar du in på MyKinsta och väljer din webbplats på sidan Webbplatser.

Steg 2

Gå till Säkerhetskopior > Hämta och klicka på knappen Skapa säkerhetskopia nu. Detta kan ta lite tid att genomföra, beroende på storleken på din webbplats. Vi håller dig uppdaterad med ett meddelande i MyKinsta samt ett e-postmeddelande så att du får veta när den är klar.

Nedladdningsbara säkerhetskopior i MyKinsta.
Nedladdningsbara säkerhetskopior i MyKinsta.

Steg 3

När din säkerhetskopia är redo att laddas ner så klickar du på länken ”Ladda ner säkerhetskopian nu!” i e-postmeddelandet som du fick eller via knappen Ladda ner säkerhetskopia i MyKinsta.

Steg 4

När nedladdningen är klar så har du en .zip-fil som innehåller dina webbplatsfiler och din databas. Packa upp filen och leta efter databasfilen webbplatsnamn.sql.

Visa databasfilen (.sql) i den nedladdningsbara säkerhetskopian av din WordPress-webbplats.
Visa databasfilen (.sql) i den nedladdningsbara säkerhetskopian av din WordPress-webbplats.

Obs: Du kan skapa en nedladdningsbar säkerhetskopia per vecka. Om du behöver fler databas-säkerhetskopior under samma vecka så måste du använda en av de andra metoderna för databas-säkerhetskopior i den här guiden.

Skapa en databasbackup med phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett databashanteringsverktyg som du kan använda för att visa, importera och exportera data till och från din databas.

Steg 1

Logga in på MyKinsta, gå till WordPress Webbplatser och välj din webbplats i listan.

Steg 2

Under fliken Info så scrollar du ner till Databasåtkomst. Klicka på länken Öppna phpMyAdmin, vilket kommer att öppna phpMyAdmin i en ny flik i din webbläsare.

Öppna phpMyAdmin från MyKinsta.
Öppna phpMyAdmin från MyKinsta.

Logga in i phpMyAdmin med det databasanvändarnamn och databaslösenord som visas i MyKinsta och klicka sedan på fliken Exportera längst upp på sidan.

Steg 3

Välj metoden Snabb export, behåll formatet som SQL och klicka på knappen Kör för att ladda ner din databas-säkerhetskopia (.SQL-fil).

Exportera en databas med snabbexportmetoden i phpMyAdmin.
Exportera en databas med snabbexportmetoden i phpMyAdmin.

Säkerhetskopiera en databas med WP-CLI och SFTP

Om du har problem med phpMyAdmin-gränssnittet eller bara vill använda en annan metod så finns det en något längre process. Du kan använda WP-CLI för att exportera din databas och sedan ansluta till servern med SFTP och hämta databasfilen (.SQL).

Steg 1

Anslut till din server med SSH och navigera till den offentliga katalogen:

cd public

Steg 2

Exportera din webbplats databas (ersätt db-backup-name med det filnamn som du vill ha):

wp db export db-backup-name.sql

Steg 3

Anslut till din webbplats med SFTP och gå till den offentliga katalogen.

Steg 4

Ladda ner din databasfil (.sql).

Säkerhetskopiera en databas med tillägget för externa säkerhetskopior

Med vårt tillägg för externa säkerhetskopior så kan du ställa in automatiska externa säkerhetskopior av din Kinsta-webbplats till Amazon S3 eller Google Cloud Storage. Med det här tillägget så har du möjlighet att säkerhetskopiera dina filer, din databas eller båda sakerna.

Om du vill skapa en extern säkerhetskopiering av endast din databas så väljer du Databas när du ställer in din externa säkerhetskopiering.

Välj endast databasen för en extern säkerhetskopiering i MyKinsta.
Välj endast databasen för en extern säkerhetskopiering i MyKinsta.

Med dessa metoder så har du flera sätt att få en säkerhetskopia av din webbplats databas när det behövs.