På sidan Distribueringar visas information och historik för distribueringen av din statiska webbplats.

Hosting av statiska webbplatser inkluderar 600 byggminuter och 100 GB bandbredd per månad och företag. Om någon av dessa överskrids, är distribueringar, omdistribueringar och automatiska distribueringar inaktiverade för resten av månaden. För mer information, se hela listan och beskrivningarna av våra Funktioner för statiska webbplatser.

Detaljer om distribuering

I det här avsnittet kan du se varifrån din statiska webbplats distribueras. Detta inkluderar exempelvis filialen och en länk till den senaste distribueringen. Du får dessutom information om automatiska distribueringar är aktiverade eller inte. Om automatisk distribuering är aktiverad distribueras webbplatsen varje gång som ett utförande görs till grenen i Git-kodförrådet. Du kan sedan aktivera eller inaktivera automatiska distribueringar i den statiska webbplatsens Inställningar.

Klicka på Åter-distribuera om du vill distribuera det senaste utförandet igen.

Historik

I det här avsnittet kan du se en lista över alla tidigare distribueringar. Du kan dessutom distribuera den statiska webbplatsen manuellt genom att klicka på Distribuera nu.

Om du klickar på någon av distribueringarna här kommer du därefter till en särskild sida som visar distribuerings-detaljer och distribuerings-förlopp.

Detaljer om distribueringen

Här visas information om distribueringen, inklusive exempelvis:

  • Namnet på Git-kodförrådet och grenen.
  • Utförande-ID, med en länk till utförandet hos Git-tjänsteleverantören.
  • Vem som initierade distribueringen.
  • Datum och tid för start av distribueringen.
  • Den tid som det tar för distribueringen att slutföras (Distribueringstid).
  • Meddelandet om överföringen.

Om du vill distribuera om webbplatsen från detta utförande klickar du på Åter-distribuera.

Förlopp för distribuering

Processen Bygg och utrullning visar status för byggandet och utrullningen:

  • Pågår: Bygg- och utrullnings-processen körs fortfarande. Om processen tar lång tid eller om du har gjort en ändring och vill stoppa byggandet kan du klicka på Avbryt byggande.
  • Slutförd: Bygg- och utrullnings-processen har slutförts och är framgångsrik.
  • Misslyckades: Bygg- och utrullnings-processen har misslyckats. Kontrollera i så fall bygg- och utrullnings-loggen för att identifiera var processen kan ha misslyckats.

Du kan klicka på bygg- och utrullnings-processen för att expandera den och därefter se bygg- och utrullnings-loggen.

Distribuering visar status för distribueringen. När distribueringen är klar visas webbplatsens domän med en länk till den statiska webbplatsen.

Relaterad dokumentation