När du hostar din statiska webbplats med Kinsta, skjuts din webbplats till Cloudflare’s Innehållsleveransnätverk (CDN) med 260+ platser. Ett innehållsleveransnätverk (CDN) är ett geografiskt distribuerat nätverk av servrar som arbetar tillsammans för att leverera webbplats-innehåll och andra digitala tillgångar till användare. CDN är utformade för att förbättra innehålls-leveransens prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet genom att exempelvis minska latensen och optimera dataöverföringen.

Besökare på din webbplats betjänas därför från den närmaste, snabbaste och mest lättillgängliga CDN-positionen. Som ett resultat kan databehandlingen ske mycket närmare slutanvändarna. I den här guiden går vi lite närmare in på detaljerna i vår infrastruktur för hosting-tjänster när det gäller statiska webbplatser.

Ett diagram över Kinsta's infrastruktur för hosting av statiska webbplatser.
Ett diagram över Kinsta’s infrastruktur för hosting av statiska webbplatser.

Utplacering

Git-kodförråd

Din statiska webbplats kod lagras i ett Git-kodförråd. Du kan välja mellan något (eller alla) av följande:

MyKinsta Lägg till/Distribuera statisk webbplats

När du lägger till en statisk webbplats i MyKinsta, ansluter den till Git-kodförrådet för att hämta webbplatsen.

MyKinsta Bot

Om du utför en ändring eller sammanslagning till ditt kodförråd och har automatisk distribuering vid utförande aktiverad i din statiska webbplats inställningar, upptäcker MyKinsta-boten detta. Den drar sedan webbplatsen från din Git-tjänsteleverantör och distribuerar den uppdaterade versionen av webbplatsen.

Kubernetes Pod

Kinsta kommunicerar med bygg-tjänsten, som skapar en Kubernetes Pod. Varje pod är en fristående isolerad miljö för varje enskild distribuering. Kubernetes-podden bygger därefter webbplatsen och skjuter innehållet till Cloudflare R2-lagringen.

Förfrågningar

Cloudflare R2 Storage

Du kanske känner till att Cloudflare R2 Storage är ett bucket-system som innehåller alla filer som utgör din webbplats. Cloudflare distribuerar därefter kopior eller cachelagrade versioner av webbplatsen till edge-servrarna inom CDN: ets 260+ platser.

Cloudflare’s globalt distribuerade nätverk (CDN)

Cloudflare’s CDN består av ett stort antal edge-servrar som är strategiskt placerade på olika geografiska platser nära slutanvändarna. När en användare begär innehåll från din webbplats tar CDN: s edge-servern som är närmast användaren emot denna förfrågan. Om det begärda innehållet redan finns cachelagrat på edge-servern kan den därefter leverera det direkt till användaren utan att behöva komma åt ursprungsservern.

Om det begärda innehållet exempelvis inte finns tillgängligt på edge-servern hämtar CDN: et det från R2 Storage, där innehållet lagras. CDN: et cachelagrar därefter innehållet på edge-servern för efterföljande förfrågningar. Som ett resultat optimeras leveransprocessen.

CDN använder tekniker för belastningsutjämning för att fördela inkommande trafik över flera edge-servrar. Som ett resultat fördelas belastningen jämnt. Detta minskar därför risken för överbelastning av servern och förbättrar den övergripande prestandan. Innehållsleveransen optimeras dessutom ytterligare genom att implementera tekniker som intelligent routing, som levererar innehåll till slutanvändaren baserat på faktorer som exempelvis:

  • Användarens position
  • Nätverksförhållanden
  • Serverbelastning och kapacitet
  • Innehållets tillgänglighet

Den smarta routningen skickar innehålls-förfrågningar till den mest optimala edge-servern inom CDN: et för att leverera din statiska webbplats effektivt.