Miljövariabler är väldigt användbara. Med dessa kan du exempelvis mata byggprocessen för din statiska webbplatsinformation från en plats utanför webbplatsens kod. Som ett resultat kan information som API-nycklar lagras och tillhandahållas på ett säkert sätt, snarare än i webbplatsens kod som klartext.

Lägga till miljövariabler

Miljövariabler kan läggas till i steget Bygg-inställningar när du lägger till en statisk webbplats eller på webbplatsens Inställningar efter distribueringen.

Specialtecken i miljövariabler

Miljövariabler används bokstavligen, med undantag för kommatecken och dubbla citattecken. Kommatecken tolkas som avgränsningstecken. Om de dubbla citattecknen inte är inkapslade ignoreras de eller så kommer utrullnings-processen att misslyckas.

  • "my_example_variable" kommer exempelvis att tillämpas som: my_example_variable.
  • Om dubbla citattecken finns inuti en sträng (exempelvis my_exampl"e_text), kommer utrullningsprocessen att misslyckas.
  • Om du vill behålla dubbla citattecken runt en variabel ska du avsluta dem med ett backslash (). Till exempel: "my_example_var" kommer att tillämpas som: "my_example_var".
  • Dubbla citattecken inuti strängar kan dessutom hanteras med escaping. Som ett resultat kan utrullningsprocessen slutföras. my_examp"le_var kommer exempelvis att tillämpas som: my_examp"le_var.

I bygg-inställningar

För att lägga till miljövariabler när du lägger till din webbplats, expandera avsnittet Miljövariabler och ange nyckel-värdepar.

Efter distribuering

Om du vill lägga till miljövariabler efter distribueringen går du till webbplatsens sida Inställningar. Bläddra därefter ner till avsnittet Miljövariabler och klickar sedan på Lägg till miljövariabel. Lägg till nyckelvärdesparen i modal-/popup-fönstret Lägg till miljövariabel.

Relaterad dokumentation