Miljövariabler är exempelvis användbara för att mata byggprocessen för din statiska webbplatsinformation från platser bortom webbplatsens kod. Som ett resultat kan information som API-nycklar lagras och tillhandahållas på ett säkert sätt, snarare än i webbplatsens kod som klartext.

Specialtecken i miljövariabler

I miljövariabelns nycklar kan du endast använda a-z, 0-9 eller understreck (_). Miljövariabelvärden tillämpas bokstavligen, med undantag för parenteser, kommatecken och dubbla citattecken.

Parenteser

Parenteser kan leda till att bygg- och utrullningsprocessen misslyckas. De får med andra ord inte användas i miljövariabler.

Kommatecken

Kommatecken utan kapitäler tolkas som avgränsare och kan därför inte användas i miljövariabler.

  • Exempelvis: write_stock,read_orders gör att utrullningsprocessen misslyckas.
  • Om du vill behålla ett kommatecken i en sträng ska du undkomma det med ett backslash. () så här: write_stock,read_orders – vilket därefter kommer att tillämpas som write_stock,read_orders.

Dubbla citattecken

Dubbla citattecken utan escape ignoreras eller leder till att utrullningsprocessen misslyckas.

  •  "my_example_variable" kommer exempelvis att tillämpas som my_example_variable.
  • Ifall du vill behålla dubbla citattecken runt en variabel ska du avsluta dem med ett backslash () så här: "my_example_var" som kommer att tillämpas som "my_example_var".
  • Om dubbla citattecken finns inuti en sträng (exempelvis my_exampl"e_text) kommer utrullningsprocessen att misslyckas.
  • Vid tillfällen när du vill behålla dubbla citattecken inuti en sträng ska du avsluta dem med ett backslash () så här: my_examp"le_var – som kommer att tillämpas som my_examp"le_var.

Lägga till miljövariabler

Miljövariabler kan läggas till i steget Bygg inställningar när du lägger till en statisk webbplats eller på webbplatsens Inställningar efter distribueringen.

I Bygga inställningar

Om du vill lägga till miljövariabler när du lägger till din webbplats expanderar du avsnittet Miljövariabler och anger därefter nyckel-värdeparen.

Efter distribuering

Om du vill lägga till miljövariabler efter distribueringen går du till webbplatsens sida Inställningar, bläddrar ner till avsnittet Miljövariabler och klickar därefter på Lägg till miljö-variabel. Lägg därefter till nyckelvärdesparen i modal-/popup-fönstret Lägg till miljövariabel.

Redigera miljövariabler

Du kan redigera variabelnamn (nycklar) eller värden på sidan Inställningar. Om du vill redigera en variabel klickar du på ikonen Redigera (penna), gör dina ändringar och klickar därefter på Spara ändringar.

Relaterad dokumentation