Varje webbplats som skapas på Kinsta levereras med en tillfällig WordPress-webbadress så att den är omedelbart tillgänglig för dig redan innan du riktar din anpassade domän mot Kinsta-webbplatsen. Dessa tillfälliga domäner använder detta format – https://sitename.kinsta.cloud.

Google har vissa riktlinjer för duplicerat innehåll/webbadresser. För att undvika detta SEO-problem så tillämpar vi HTTP-sidhuvudet X-Robots-Tag med värdet noindex, nofollow, nosnippet, noarchive på den tillfälliga webbadressen.

Detta innebär att webbadresser för sitename.kinsta.cloud inte kommer att indexeras av sökmotorer. Samma sak gäller för webbadresser för iscensättningsmiljöer.

Våra gamla tillfälliga webbadress-format var sitename.kinsta.com och sitename.tempXXX.kinsta.cloud. Om du har varit Kinsta-kund ett tag så kan det hända att din webbplats fortfarande använder något av dessa format.

När din webbplats har skapats kan du komma åt din nya WordPress-webbplats med hjälp av den tillfälliga webbadressen. Du kan se den i MyKinsta under fliken Domäner under Webbplatser.

Kinsta's temporära webbadress.
Kinsta’s temporära webbadress.

När du har byggt eller överfört din webbplats till Kinsta så måste du lägga till din anpassade domän på sidan Domäner och rikta din DNS mot Kinsta. När DNS: et väl är överfört så behöver du inte längre den tillfälliga webbadressen.