Om du har ett Kinsta-konto så kan du överföra dina webbplatser till DevKinsta.

För att importera en ny webbplats i DevKinsta, se Importera från MyKinsta-avsnittet i vår guide Skapa en webbplats med DevKinsta.

Att dra en webbplats till DevKinsta och göra en lokal säkerhetskopia av webbplatsen kan dessutom användas som en alternativ metod för säkerhetskopiering.

Steg

 1. Välj den webbplats som du vill dra till DevKinsta.
 2. Klicka på knappen Sync och välj Dra från Kinsta i rullgardinsmenyn.
 3. Om du inte redan är inloggad på ditt MyKinsta-konto i dina DevKinsta-inställningar så uppmanas du att logga in (och ange 2FA om det är aktiverat).
 4. Välj den miljö (Live, Standard-iscensättning eller Premium-iscensättning) som du vill hämta webbplatsen från.
 5. Du kan välja vad som ska hämtas från din hostade-webbplats till din DevKinsta-webbplats:
  • endast de valda filerna,
  • endast databasen,
  • eller både och.
 6. Klicka på Uppdatera den lokala webbplatsen för att påbörja dragningsprocessen.