Med funktionen E-postinkorg kan du ha en separat inkorg för varje webbplats. DevKinsta fångar alla utgående e-postmeddelanden från PHP-mail(). Bakom kulisserna använder DevKinsta MailHog som en e-postklient.

E-postinkorgen kan visas för varje webbplats genom att man klickar på kuvertikonen till vänster på sidan Webbplatsinformation.

E-postmeddelanden från DevKinsta-webbplatsen

Visa e-post

Klicka på ett av dina e-postmeddelanden i listan så visas detaljerna. DevKinsta kan både visa HTML- och vanlig text-e-post.

E-postvy för DevKinsta-webbplatsen

Manipulera e-post

Du kan göra följande med e-postmeddelandena:

  • Läsa
  • Ta bort
  • Se råinnehåll

Loggar för e-posttjänster

Du kan kontrollera MailHog-loggar med följande kommando:

docker logs -f devkinsta_mailhog