Med e-postinkorgsfunktionen kan du ha en separat inkorg för varje webbplats. DevKinsta fångar alla utgående e-postmeddelanden från PHP mail(). DevKinsta använder MailHog som e-postklient bakom kulisserna.

DevKinsta webbplats e-post

Visa e-post

Klicka på din e-post i listan så visar den dig detaljerna. DevKinsta kan även visa html och plain e-post.

DevKinsta webbplatsens e-postvy

Manipulera e-post

I e-postlistan kan du utföra följande åtgärder med e-postmeddelanden:

  • Markera som läst
  • Ta bort
  • Se rått innehåll

Loggar för e-posttjänster

Du kan kontrollera MailHog-loggar med följande kommandon:

# Listen for the MailHog's logs
docker logs -f devkinsta_mailhog