Loggar kan vara till stor hjälp vid felsökning av problem på dina WordPress-webbplatser. För att se dina WordPress-loggar, navigera till mappen <projectPath>/logs/ på hårddisken och öppna valfri loggfil i din favorittextredigerare.

Standardvärdet <projectPath> är /Users/user/DevKinsta

WordPress felsökningslogg

Aktivera WP_DEBUG på webbplatsens informationssida. Om du aktiverar detta i DevKinsta kan du dessutom spara fel i webbplatsens debug.log-fil. Läs mer på wordpress.org

Aktivera WP_DEBUG i DevKinsta

Plats

<projectPath>/public/<siteName>/wp-content/debug.log

Gå till logg

Åtkomstloggen är en logg över alla begäranden som behandlas av DevKinsta. När du besöker din webbplats i en webbläsare loggas begärandet i access.log-filen med följande data:

  • Datum och tid
  • Begäran (metod och URI)
  • HTTP-statuskod (200 om allt är bra).
  • Skickade byte
  • HTTP-referenser
  • Användar-agent
  • HTTP X som vidarebefordras för

Plats

<projectPath>/logs/<siteName>_access.log

Exempel

[30/Dec/2020:13:49:35 +0000] "GET /wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css?ver=1.0 HTTP/1.1" 200 2897 "http://testsite.local/?skip_cache=1" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_16_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.119 Electron/9.0.5 Safari/537.36" "-"

Fellogg

Specifika PHP-fel loggas i _error.log-filen.

Plats

<projectPath>/logs/<siteName>_error.log

PHP-FPM-loggar

För att visa PHP FastCGI Process Manager-loggarna (PHP-FPM-loggar), kontrollera filen som motsvarar PHP-versionen som används av din lokala WordPress-webbplats.

Plats

<projectPath>/logs/php7.2-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.3-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.4-fpm.log
<projectPath>/logs/php8.0-fpm.log

Tjänstloggar

Om du vill visa Docker-containerloggar använder du kommandona nedan på terminal-/kommandoraden:

NGINX-loggar: docker logs -f devkinsta_nginx

PHP-FPM-loggar: docker logs -f devkinsta_fpm

MariaDB-loggar: docker logs -f devkinsta_db

MailHog-loggar: docker logs -f devkinsta_mailhog