Loggar kan vara till stor hjälp vid felsökning av dina WordPress-webbplatser. Att visa dina loggar för åtkomst och WordPress-fel är ganska enkelt. Navigera bara till <projectPath>/logs/-mappen på hårddisken och öppna alla loggfiler i din favorittextredigerare.

<projectPath> standardvärdet är /Users/user/DevKinsta

WP-loggar

När du är på sidan för webbplatsdetaljer måste du aktivera WP_DEBUG-alternativet. Läs mer på  wordpress.org

DevKinsta Aktivera WP_DEBUG

Plats

<projectPath>/public/<siteName>/wp-content/debug.log

Åtkomstloggar

Ger feedback om dina webbplatsers aktivitet och prestanda.

De innehåller alla begäranden som behandlas av DevKinsta. Detta innebär att när du öppnar index.php på din webbplats i en webbläsare kommer begärandet omedelbart att dyka upp här med följande ordning:

  • Datum och tid
  • Begäran (metod och URI)
  • Status (HTTP-felkod eller ”200 OK” om allt är bra) Läs mer om HTTP-svarskoder i vår kunskapsbas.
  • Skickade byte
  • HTTP-referent
  • Användaragent
  • HTTP X Vidarebefordrad för

Plats

<projectPath>/logs/<siteName>_access.log

Exempel

[30/Dec/2020:13:49:35 +0000] "GET /wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css?ver=1.0 HTTP/1.1" 200 2897 "http://testsite.local/?skip_cache=1" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_16_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.119 Electron/9.0.5 Safari/537.36" "-"

Felloggar

Plats

<projectPath>/logs/<siteName>_error.log

PHP-FPM-loggar

Plats

<projectPath>/logs/php7.2-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.3-fpm.log
<projectPath>/logs/php7.4-fpm.log
<projectPath>/logs/php8.0-fpm.log

Serviceloggar

# NGINX loggar
docker logs -f devkinsta_nginx

# PHP-FPM loggar
docker logs -f devkinsta_fpm

# MariaDB loggar
docker logs -f devkinsta_db

# MailHog loggar
docker logs -f devkinsta_mailhog