DevKinsta site PHP versions

DevKinsta låter dig använda varje PHP-version som Kinsta stöder. PHP-versioner som stöds:

  • 7.3
  • 7.4
  • 8.0

Ändra PHP-version

Navigera till sidan med webbplatsdetaljer om du vill ändra PHP-versionen. Klicka på PHP-versionsnumret och välj i listrutan. Webbplatsen kommer att vara otillgänglig under en kort tid. Efter några sekunder kommer din miljö att vara igång med den nya versionen.