Om du har en säkerhetskopia av en WordPress-webbplats som du vill föra in i DevKinsta kan du nu skapa en webbplats från en säkerhetskopia direkt ifrån DevKinsta.

Se till att säkerhetskopian innehåller alla WordPress-filer för din webbplats och din databas (.sql). Om din säkerhetskopia inte innehåller en komplett WordPress-webbplats följer du istället stegen i vår guide för Manuell Import av en Säkerhetskopia.

Skapa en säkerhetskopia

Det första som du behöver är en säkerhetskopia av den webbplats som du vill lägga till i DevKinsta. Om webbplatsen hostas hos Kinsta loggar du in på MyKinsta och går till Webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Hämta för att skapa och hämta en säkerhetskopia av webbplatsen.

Skapa en webbplats från en säkerhetskopia i DevKinsta

När du har din säkerhetskopia skapar du en anpassad webbplats i DevKinsta och väljer fliken Importera säkerhetskopia.

Skapa en anpassad webbplats och importera din säkerhetskopia i DevKinsta.
Skapa en anpassad webbplats och importera din säkerhetskopia i DevKinsta.

Ange information om din webbplats och klicka på knappen Skapa webbplats. Om du inte känner till databasens namn kan du se den informationen på din webbplats infosida (om den hostas hos Kinsta) eller packa upp säkerhetskopian och leta efter namnet på databasfilen (.sql).

Det utförs automatiskt en sökning och ersättning för att uppdatera webbadresserna i databasen till din lokala webbplats webbadress under skapandet av webbplatsen. När webbplatsen har skapats är du redo att börja använda din lokala webbplats.