Om du har en säkerhetskopia av en WordPress-webbplats som du vill föra in i DevKinsta kan du nu skapa en webbplats från en säkerhetskopia direkt ifrån DevKinsta.

Se till att säkerhetskopian innehåller alla WordPress-filer för din webbplats och din databas (.sql). Om din säkerhetskopia inte innehåller en komplett WordPress-webbplats följer du istället stegen i vår guide för Manuell Import av en Säkerhetskopia.

Skapa en säkerhetskopia

Det första som du behöver är en säkerhetskopia av den webbplats som du vill lägga till i DevKinsta. Om webbplatsen hostas hos Kinsta loggar du in på MyKinsta och går till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Hämta för att skapa och hämta en säkerhetskopia av webbplatsen.

Skapa en webbplats från en säkerhetskopia i DevKinsta

När du har din säkerhetskopia skapar du en anpassad webbplats i DevKinsta och väljer fliken Importera säkerhetskopia.

Skapa en anpassad webbplats och importera din säkerhetskopia i DevKinsta.
Skapa en anpassad webbplats och importera din säkerhetskopia i DevKinsta.

Ange din webbplatsinformation och klicka på knappen Skapa webbplats. Om du inte känner till databasnamnet finns det ett par sätt som du kan hitta den informationen på:

  • Om din webbplats hostas av Kinsta, logga in på MyKinsta, gå till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Info och leta efter databasnamnet under Databasåtkomst.
  • Packa upp säkerhetskopian och leta efter namnet på databasfilen (.sql) eller leta efter databasnamnet i filen wp-config.php.

Det utförs automatiskt en sökning och ersättning för att uppdatera webbadresserna i databasen till din lokala webbplats webbadress under skapandet av webbplatsen. När webbplatsen har skapats är du redo att börja använda din lokala webbplats.