När du skickar ändringar från DevKinsta till MyKinsta så kan du bara skicka dem till en standard- eller premium-miljö för iscensättning, du kan inte skicka dem till en webbplats direkt från DevKinsta. När du har skickat dina ändringar från DevKinsta till en iscensättningsmiljö så kan du sedan flytta från iscensättning till live i MyKinsta.

Steg

  1. Välj den webbplats som du vill flytta från i DevKinsta.
  2. Klicka på knappen Synk och välj Flytta till Kinsta i rullgardinsmenyn.
  3. Om du inte är inloggad på ditt MyKinsta-konto i dina DevKinsta-inställningar så uppmanas du sedan att logga in (och ange 2FA om det är aktiverat).
 1. Välj därefter den miljö som du vill skicka dina ändringar till.
 2. Du kan välja vad som ska hämtas från din hosting-webbplats till din DevKinsta-webbplats:
  • endast de valda filerna,
  • endast databasen,
  • eller båda sakerna.
 3. Klicka sedan på Skicka webbplats för att börja att skicka ändringarna.

Om du flyttar dina ändringar till iscensättning så kommer detta att ändras:

 • Alla filer att skrivas över, om du har valt detta.
 • Databasen skrivs över, om den är markerad.
 • Webbplats-webbadressen ändras från lokal till den primära domänen för den staging-miljö som du flyttar till.
 • Alla befintliga WordPress-användare från DevKinsta-webbplatsen flyttas om databas är vald.

Detta kommer inte att ändras: