Xdebug är ett populärt tillägg vid allmän felsökning för PHP. Eftersom det är ett PHP-tillägg så måste det installeras i DevKinsta’s FPM-container, som tillhandahåller PHP. Från och med DevKinsta 2.8.0 så ingår Xdebug i FPM Docker-avbildningen för DevKinsta.

Hitta din IP-adress

För att göra de nödvändiga ändringarna vid konfigurering av Xdebug med din webbplats i DevKinsta så behöver du bland annat din IP-adress.

Mac

ifconfig -l | xargs -n1 ipconfig getifaddr

Om detta inte returnerar din IP-adress, prova följande:

ipconfig getifaddr en0

eller

ipconfig getifaddr en1

Windows

Kör det här kommandot i WSL:

grep nameserver /etc/resolv.conf | cut -d ' ' -f2

Linux

hostname -I | cut -d ' ' -f1

Konfigurera Xdebug med DevKinsta

  1. Öppna DevKinsta och navigera till skärmen Webbplatskonfigurationer för den webbplats där du vill aktivera Xdebug.
  2. Bläddra ner till PHP.ini Redigeraren, lägg till följande, ersätt <youripaddress> med din faktiska IP-adress och klicka på knappen Spara ändringar:
    xdebug.client_host = <youripaddress>

Konfigurera Xdebug med ditt IDE eller din editor

Öppna din webbplats i ditt IDE eller din kodredigerare och redigera din felsökningskonfiguration.

I det här exemplet så använder vi Visual Studio Code (även kallad VS Code). Som ett resultat så redigerar vi filen launch.json och konfigurerar sökvägen till vår webbplats. Ersätt SITE_NAME med det faktiska mappnamnet på din webbplats.

{
"name": "Listen for Xdebug",
"type": "php",
"request": "launch",
"port": 9000,
"pathMappings": {
"/www/kinsta/public/SITE_NAME": "${workspaceRoot}"
}
}

Brytpunkter bör nu fungera och du kan börja att felsöka med ditt IDE eller din redigerare.