Der kan være tidspunkter, hvor du har brug for at annullere en implementering af din applikation. Måske vil du ændre koden, eller måske tager deployeringen længere tid end forventet, og du vil undersøge din applikations kode.

For at annullere en udrulning skal du på siden Implementeringer eller i Implementering-oplysningerne klikke på Annuller implementering.

Når bekræftelsesmodulet/pop-up’en vises, skal du klikke på Annuller implementering for at bekræfte annulleringen.

Afhængigt af hvilket udrulningstrin applikationen er i, annullerer dette enten opbygningen eller udrulningen. Hvis buildet afsluttes, før du annullerer implementeringen, vil en vellykket buildproces med en mislykket udrulning blive vist i implementeringsdetaljerne.

Hvis det er nødvendigt, kan du rulle tilbage til den seneste vellykkede udrulning eller udrulle en tidligere udrulning igen.

Relateret dokumentation