Hvis der er et problem i applikationens kode eller konfiguration efter en vellykket implementering af programmet, kan du se følgende fejl, når du forsøger at gå til applikationens URL-adresse:

503 Tjenesten er midlertidigt utilgængelig

Hvis du ikke kan identificere problemet, skal du kontrollere følgende.

Sti til arbejdsområde

Hvis dit program bruger en buildpack og en Apache-webserver, kan en forkert workspace-sti i din Apache-konfiguration forårsage en 503-fejl. Applikation-logfilerne kan vise en fejl svarende til følgende:

python: can't open file '/workspace/server.py': [Errno 2] No such file or directory

Denne fejl viser, at kommandoen, som buildpack’en forsøger at køre, ikke findes. Opdater din Apache-konfiguration til at bruge /workspace/web/ (i stedet for /workspace/ eller lignende) for at løse dette problem.

Bemærk: Dette problem kan også vises som en oom-killed -fejl i runtime-logfilerne (men det er ikke den eneste mulige årsag til en oom-killed -fejl).

Hvis fejlen fortsætter efter at have kontrolleret og rettet eventuelle konfigurationsproblemer, skal du følge vores vejledning til fejl i forbindelse med fejlsøgning. Hvis fejlen fortsætter efter disse trin, skal du kontakte vores supportteam.

Relateret dokumentation