På siden Databasebackups vises de automatiske daglige backups og alle manuelt oprettede backups, du har lavet af din database. Du kan også gendanne en backup, oprette en ny manuel backup eller slette en manuel backup.

Databasebackups er udelukket, når du beregner din samlede diskplads (dvs. lagerplads).

Daglige sikkerhedskopier

Databaser sikkerhedskopieres automatisk dagligt, og hver backup gemmes i 7 dage.

Automatisk daglig sikkerhedskopiering af databaser i MyKinsta.
Automatisk daglig sikkerhedskopiering af databaser i MyKinsta.

Manuel backup

Du kan til enhver tid manuelt oprette en database backup, op til 5 manuelle backups, som gemmes i 14 dage. Hvis du har brug for at lave mere end 5 manuelle sikkerhedskopier på 14 dage, skal du slette en af de manuelle sikkerhedskopier for at gøre plads til en ny.

Hvis du vil oprette en manuel sikkerhedskopi, skal du klikke på Backup nu, indtaste en note til at identificere din sikkerhedskopi (påkrævet) og klikke på Opret manuel backup.

Manuelle databasebackups i MyKinsta.
Manuelle databasebackups i MyKinsta.

Gendannelse af en backup

Du kan gendanne automatiske eller manuelle backups i MyKinsta.

Hvis du vil gendanne en backup, skal du klikke på Gendan ud for den sikkerhedskopi, du vil gendanne, indtaste databasens navn og klikke på Gendan backup.

Gendan en database backup.
Gendan en database backup.

Gendannelsen kan tage flere minutter eller mere, afhængigt af databasens størrelse.

Fremskridt i genoprettelsen af backup.
Fremskridt i genoprettelsen af backup.

Relateret dokumentation