Du kan eksportere en Redis-database i Kinsta Database Hosting ved hjælp af et værktøj som TablePlus eller Command Line Interface (CLI). Du kan få flere oplysninger om brug af en databaseklient med din MySQL-database i vores vejledning om tilslutning og administration af din Kinsta-database med TablePlus.

Installationen af databaseserveren og kommandoerne varierer for hver databasetype. Denne artikel er specifik for Reis. For andre databasetyper, se:

Installer Redis

Hvis du endnu ikke har Redis installeret på din lokale maskine, skal du installere det for at oprette forbindelse til din database. Afhængigt af dit operativsystem kan du installere Redis på følgende måder.

Windows

Redis understøttes ikke i øjeblikket på Windows, men du kan bruge Windows Subsystem for Linux (WSL2) og følge de Debian-baserede Linux-vejledninger som en løsning.

MacOS

Med Homebrew: brew install redis.

Debian-baseret Linux (Debian, Ubuntu, Mint osv.)

Brug det officielle packages.redis.io APT-repository.

RedHat-baseret Linux (RedHat Fedora, CentOS osv.)

Installer via snap: sudo snap install redis.

Kinsta-databaseoplysninger

Du kan finde dine databaseoplysninger under Eksterne forbindelser på siden med databaseoplysninger.

Eksporter en Redis-database

Brug følgende kommando til at eksportere databasen, idet du erstatter EXTERNAL_HOSTNAME, PORT og PASSWORD med oplysningerne fra din databases Eksterne forbindelser. Udskift export.rdb med stien og filnavnet for den database, du vil eksportere:

redis-cli -h EXTERNAL_HOSTNAME -p PORT -a PASSWORD --rdb export.rdb

Når eksporten er afsluttet, vil din databasefil (f.eks. export.rdb) være tilgængelig på den sti, du angav i kommandoen redis-cli.

Relateret dokumentation