Du kan importere og eksportere en PostgreSQL-database i Kinsta Database Hosting ved hjælp af et værktøj som TablePlus eller kommandolinjeinterfacet (CLI). Du kan få flere oplysninger om brugen af en databaseklient med din PostgreSQL-database i vores vejledning om tilslutning og administration af din Kinsta-database med TablePlus.

Installationen af databaseserveren og kommandoerne varierer for hver databasetype. Denne artikel er specifik for PostgreSQL. For andre databasetyper, se:

Installation af PostgreSQL

Hvis du endnu ikke har PostgreSQL installeret på din lokale maskine, skal du installere det for at oprette forbindelse til din database. Afhængigt af dit operativsystem kan du installere PostgreSQL på følgende måder.

Windows

Download og installer GUI-installationsprogrammet eller binære filer til det interaktive installationsprogram fra EDB.

MacOS

Med Homebrew skal du erstatte XX i følgende kommando med den version af PostgreSQL, du ønsker at installere:

brew install postgresql@XX

Debian-baseret Linux (Debian, Ubuntu, Mint, osv.)

Brug PostgreSQL APT-repositoriet, og installer postgresql-client.

RedHat-baseret Linux (RedHat Fedora, CentOS osv.)

Brug PostgreSQL Yum-repositoriet og installer postgresql-client.

Kinsta-databaseoplysninger

Du kan finde dine databaseoplysninger under Eksterne forbindelser på siden med databaseoplysninger.

Importere en PostgreSQL-database

Brug følgende kommando til at eksportere databasen, idet du erstatter EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT og DATABASE_NAME med oplysningerne fra din databases eksterne forbindelser. Erstat export.sql med stien og navnet på den database, du vil importere:

psql -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME < export.sql

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste databasens password.

Der vil ikke blive produceret noget output, medmindre der er fejl, som vil blive udskrevet på kommandolinjen. For at verificere en vellykket import kan du bruge dt eller en lignende kommando til at gennemgå dataene i din database.

Eksport af en PostgreSQL-database

Brug følgende kommando til at eksportere databasen, idet du erstatter EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT og DATABASE_NAME med oplysningerne fra din databases eksterne forbindelser. Erstat export.sql med stien og filnavnet for den database, du vil eksportere:

pg_dump -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME > export.sql

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste databasens password.

Når eksporten er afsluttet, vil din databasefil (f.eks. export.sql) være tilgængelig på den sti, du angav i kommandoen pg_dump. Du kan åbne en .sql-fil med en almindelig teksteditor (f.eks. TextEdit, Notepad++, Sublime Text osv.) eller et databaseværktøj som TablePlus for at gennemgå de eksporterede data.

Relateret dokumentation

Refereret indhold