Har du problemer med at oprette forbindelse via SSH eller SFTP? Hvis du får en fejl som den nedenfor, sker dette normalt, fordi IP-adressen eller SSH-nøgle fingeraftrykket er ændret (ofte på grund af en serveropdatering), og den gamle er stadig gemt i din known_hosts-fil. De known_hosts bruges til SSH- og SFTP-forbindelser.

[user@hostname ~]$ ssh root@user
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
xx:xx:xx.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/hostname /.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /var/lib/sss/pubconf/known_hosts:4
RSA host key for user has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Kan ikke Oprette Forbindelse via SSH eller SFTP – Slet SSH known_hosts

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, skal du først sikre dig at du bruger den korrekte adgangskode. Du kan altid ændre din SFTP- og SSH-adgangskode fra MyKinsta.

Hvis problemet fortsætter, skal du følge vejledningen nedenfor for at slette records fra din known_hosts-fil.

Mac eller Linux

  1. Åbn Terminal og rediger din known_hosts-fil i nano-teksteditor med følgende kommando:
nano ~/.ssh/known_hosts
  1. Fjern alle records, der starter med dit websteds hosts-IP-adresse (findes i SFTP/SSH-sektionen på dit websteds Info-faneblad i MyKinsta). Du kan slette hver linje, du skal fjerne, med Ctrl+k.
  2. Gem derefter dokumentet (Ctrl+x). Når du bliver bedt om det, skal du svare ja og ikke ændre filnavnet (bare trykke på retur, når du bliver bedt om filnavnet for at bekræfte og beholde det aktuelle navn).

Windows

Hvis du er på Windows, har den også en lignende known_hosts-fil, men legitimationsoplysningerne og IP’en gemmes i registreringsdatabasen.

    1. Start regedit fra din startmenu. Eksempel nedenfor bruger Windows 10.
regedit
Windows regedit
    1. Gennemse følgende mappe:

HKEY_CURRENT_USER\SoftWare\SimonTatham\PuTTY\SshHostKeys

sshhostkeys
SshHostKeys
    1. Fjern alle records, der ender med dit websteds hosts-IP-adresse (findes i SFTP/SSH-sektionen på dit websteds Info-fane i MyKinsta).