Database Info-siden kan ses ved at klikke på databasen på siden Applikationer.

Database info side.
Database info side.

Infosiden er opdelt i tre sektioner:

Grundlæggende detaljer

Sektionen Grundlæggende detaljer viser dig de tilgængelige ressourcer (inklusive eventuel tilføjelseslagring), den installerede placering, databasetypen og oprettelsesdatoen.

Database grundlæggende detaljer.
Database grundlæggende detaljer.

Interne forbindelser

Dette afsnit viser dig de tilladte forbindelser og detaljer for interne forbindelser – forbindelser mellem Kinsta-programmer og Kinsta-databaser. Standardporten for interne forbindelser er 3306.

Undlad at kopiere og indsætte disse detaljer i dine miljøvariabler. Brug knappen Tilføj applikation til at tilføje din(e) applikation(er). Marker afkrydsningsfeltet Tilføj miljøvariabler til applikationen for at udfylde disse miljøvariabler automatisk.

Database Interne forbindelser.
Database Interne forbindelser.

Du kan se, hvordan du tilføjer en forbindelse, under Tilføjelse af interne forbindelser.

Eksterne forbindelser

Dette afsnit viser dig forbindelsesdetaljerne for eksterne forbindelser. Du kan bruge disse detaljer til at oprette forbindelse til din database via kommandolinjen (CLI) eller med et databaseværktøj.

Database eksterne forbindelser.
Database eksterne forbindelser.