Hvis du har brug for at stoppe en database uden at slette den, kan du suspendere den på databasens Indstillinger side.

Suspendering af databasen ændrer eller fjerner ikke noget fra den. Forbindelser til databasen forbliver på plads, men vil ikke fungere, mens databasen er suspenderet. Du pådrager dig ikke nogen omkostninger til databasen under suspensionen.

Klik på Suspension af database på siden Indstillinger.

Suspender en database i MyKinsta.
Suspender en database i MyKinsta.

Bekræft suspensionen ved at klikke på Suspender database igen i modal/pop-up-vinduet.

Når du er klar til at genstarte din database, skal du vende tilbage til siden med databaseindstillinger og klikke på Genoptag database.

Genoptag en database i MyKinsta.
Genoptag en database i MyKinsta.

Klik på Genoptag database igen i modal/pop-up-vinduet for at bekræfte genstarten.

Relateret dokumentation