ionCube är ett verktyg för att kryptera PHP-skript för säker licensiering och andra användningsområden. Om du vill läsa in ett PHP-skript som har kodats med ionCube måste du aktivera tillägget ionCube Loader.

Vi har byggt ett verktyg för att aktivera ionCube Loader direkt i MyKinsta.

Hur man aktiverar ionCube Loader i MyKinsta

För att aktivera ionCube Loader för din WordPress-webbplats krävs det bara att du följer några enkla steg:

  1. Logga in på MyKinsta.
  2. Navigera till sidan Verktyg på webbplatsen.
  3. Klicka på knappen Aktivera under IonCube Loader.
Aktivera ionCube Loader i MyKinsta.
Aktivera ionCube Loader i MyKinsta.

Efter att du har aktiverat ionCube Loader i MyKinsta, kommer PHP skript på din webbplats som är kodade med ionCube att kunna avkodas och köras.

Related Documentation