När du väljer alternativet Använd Nixpacks för att konfigurera container-avbildningen kommer Nixpack att använda den senaste tillgängliga versionen. Detta gäller om du inte anger en version i applikations-koden. Om du vill använda en annan språkversion för din applikation måste du med andra ord ange versionen i applikationens filer eller, beroende på språk, med en miljövariabel.

De tillgängliga metoderna för att ställa in versionen varierar beroende på språk. Nedan har vi tagit med exempel för de vanligaste språken.

Go

För att ange din Go-version, inkludera följande i din applikations go.mod-fil:

go 1.18

Java

Ange din Java-version genom att ställa in miljövariabeln NIXPACKS_JDK_VERSION och se därefter till att variabeln är tillgänglig under byggprocessen.

Om du använder Gradle anger du versionen genom att ställa in miljövariabeln NIXPACKS_GRADLE_VERSION. Se därefter till att variabeln är tillgänglig under byggprocessen.

Node.js

Gör något av följande för att ange din Node.js-version:

 • Inkludera följande i applikationens package.json-fil:
  "engines": {
  "node": "18"
  }
 • Ställ in miljövariabeln NIXPACKS_NODE_VERSION och se därefter till att variabeln är tillgänglig under byggprocessen.

PHP

För att ange din PHP-version, inkludera följande i din applikations composer.json-fil:

{
 "require": {
  "php": "8.2"
 }
}

Python

Gör något av följande för att ange din Python-version:

 • Inkludera följande i programmets runtime.txt-fil:
  python-3.10.6
 • Inkludera därefter följande i en .python-version-fil i ditt kodförråd:
  3.10.6
 • Ställ in miljövariabeln NIXPACKS_PYTHON_VERSION och se därefter till att variabeln är tillgänglig under byggprocessen.

Scala

För att ange din Scala-version, inkludera följande i din applikations build.sbt-fil:

scalaVersion := "3.2.2"

Relaterad dokumentation