Det finns många databasverktyg som du kan använda för att ansluta och hantera din databas. Med TablePlus så kan du hantera alla databastyper som du kan hosta på Kinsta. Vi använder därför detta i den här guiden.

Du kan använda vilken databasklient eller vilket verktyg som helst (inklusive kommandoraden) som stöder din databastyp. Även om vissa detaljer, som exempelvis navigering och fältnamn, kan variera mellan databasverktygen så är de grundläggande koncepten desamma.

Anslut till en Kinsta-databas

 1. I TablePlus så klickar du på Skapa en ny anslutning, väljer databastyp och klickar på Skapa.

  Skapa en ny databasanslutning i TablePlus.
  Skapa en ny databasanslutning i TablePlus.
 2. Komplettera anslutningsdetaljerna i TablePlus med informationen från din databas Externa anslutningar i MyKinsta och klicka på Anslut när du har fyllt i följande:
  • Host/socket
  • Port
  • Användare (Detta krävs inte för Redis.)
  • Lösenord
  • Databas (Detta krävs inte för Redis.)
   Uppgifter om databasanslutning i TablePlus.
   Uppgifter om databasanslutning i TablePlus.

   Information om externa databasanslutningar i MyKinsta.
   Information om externa databasanslutningar i MyKinsta.
 1. Du är nu ansluten till Kinsta-databasen och kan använda TablePlus för att visa och hantera databasen.

Säkerhetskopiera en databas

Vi tillhandahåller automatiska och manuella säkerhetskopior för databaser, men om du behöver ladda ner en kopia av din databas kan du exportera den med TablePlus.

 1. I TablePlus så klickar du på Arkiv > Säkerhetskopiering, väljer anslutning och databas och klickar på Starta säkerhetskopiering.

  Säkerhetskopiera en databas i TablePlus.
  Säkerhetskopiera en databas i TablePlus.
 2. Ange ett filnamn för säkerhetskopian, välj var du vill spara den och klicka på Starta säkerhetskopiering.

  Starta säkerhetskopieringen av din databas i TablePlus.
  Starta säkerhetskopieringen av din databas i TablePlus.

Återställa en databas

Du kan återställa automatiska eller manuella säkerhetskopior som är lagrade i MyKinsta, men om du behöver återställa en säkerhetskopia som inte finns i MyKinsta, kan du återställa den med TablePlus.

När en databassäkerhetskopiering återställs kommer alla ändringar i databasen att återställas till den tidpunkt då säkerhetskopian skapades.

 1. I TablePlus så klickar du på Arkiv > Återställa, väljer anslutning och databas och klickar på Starta återställning.

  Återställa en databas i TablePlus.
  Återställa en databas i TablePlus.
 2. Bläddra till filen som du vill återställa och klicka på Starta återställning igen.

  Starta återställningen av databasen i TablePlus.
  Starta återställningen av databasen i TablePlus.

Relaterad dokumentation