I det här avsnittet så visas information och historik om din applikations distribuering.

Visa din applikations distribueringsinformation och historik i MyKinsta.
Visa din applikations distribueringsinformation och historik i MyKinsta.

Distribueringar

I det här avsnittet så kan du se var applikationen distribueras från, inklusive gren, en länk till den senaste distribueringen och om automatiska distribueringar är aktiverade eller inte. Om automatisk distribuering är aktiverad så distribueras applikationen varje gång som en överföring görs till grenen i GitHub-arkivet. Du kan aktivera eller inaktivera automatiska distribueringar i applikationens inställningar.

Historik

I det här avsnittet så kan du se en lista över alla tidigare distribueringar. Du kan även distribuera applikationen manuellt genom att klicka på Distribuera nu.

Om du vill distribuera ett tidigare utförande på nytt så klickar du på kebab-menyn (tre punkter) för detta utförande och klickar på Distribuera om ändringar.

Detaljer om distribueringen

Om du klickar på någon av de tidigare implementeringarna så kommer du till en särskild sida som visar detaljerna om implementeringen. Här visas information om distribueringen, bland annat följande:

  • Namnet på GitHub-arkivet och grenen.
  • Utförande-ID, med en länk till utförandet på GitHub.
  • Vem som initierade distribueringen.
  • Startdatum och tid för distribueringen.
  • Den tid som det tar för distribueringen att slutföras (Distribueringstid).
  • Meddelandet om överföring.

Om du vill ändra resursinställningarna för att öka eller minska processorns CPU och RAM-minne så klickar du på Ändra inställningar. Detta tar dig till sidan Processer och öppnar modal/popupfönstret Uppdatera byggandet, där du kan göra dessa ändringar.

Om du vill distribuera applikationen på nytt från den här överföringen så klickar du på Återdistribuera.

Processen Build visar statusen för byggandet:

  • Körning: Byggprocessen pågår fortfarande.
  • Slutförd: Byggprocessen har avslutats och är framgångsrik.
  • Misslyckad: Byggprocessen har misslyckats. Kontrollera i så fall bygg-loggen för att identifiera var processen kan ha misslyckats.

Du kan klicka på byggprocessen för att expandera den och se bygg-loggen.

Processen Utrullning visar statusen för utrullningen.

Utplacering visar statusen för utplaceringen. När distribueringen är klar så visas applikationens webbadress och en länk för att visa körningsloggarna.