På sidan Distribueringar visas din applikations distribuerings-information och historik.

Visa din applikations distribuerings-information och historik i MyKinsta.
Visa din applikations distribuerings-information och historik i MyKinsta.

Detaljer

I det här avsnittet så kan du se var applikationen distribueras från, inklusive gren, en länk till den senaste distribueringen och om automatiska distribueringar är aktiverade eller inte. Om automatisk distribuering är aktiverad så distribueras applikationen varje gång som en överföring görs till grenen i Git-arkivet. Du kan aktivera eller inaktivera automatiska distribueringar i applikationens inställningar.

För att distribuera det senaste utförandet igen, klicka på Åter-distribuera.

Klicka på Gå tillbaka för att gå tillbaka till den senaste framgångsrika distribueringen.

Historik

I det här avsnittet så kan du se en lista över alla tidigare distribueringar. Du kan även distribuera applikationen manuellt genom att klicka på Distribuera nu.

Om du vill distribuera ett tidigare utförande på nytt så klickar du på kebab-menyn (tre punkter) för detta utförande och klickar på Distribuera.

Detaljer om distribueringen

Om du klickar på någon av de tidigare implementeringarna så kommer du till en särskild sida som visar detaljerna om implementeringen. Här visas information om distribueringen, bland annat följande:

 • Namnet på Git-arkivet och grenen.
 • Utförande-ID, med en länk till utförande hos Git-tjänsteleverantören.
 • Vem som initierade distribueringen.
 • Startdatum och tid för distribueringen.
 • Den tid som det tar för distribueringen att slutföras (Deploy time).
 • Meddelandet om överföring.

Om du vill ändra resurs-inställningarna för att öka eller minska CPU och RAM för byggprocessen, klicka på Ändra inställningar. Detta tar dig till sidan Processer och öppnar modal/popupfönstret Uppdatera byggandet, där du kan göra dessa ändringar.

Om du vill distribuera applikationen på nytt från den här överföringen så klickar du på Återdistribuera.

Distribuerings-framsteg

Processen Build visar statusen för byggandet:

 • Körs: Byggprocessen körs fortfarande. Om byggprocessen tar lång tid eller om du har gjort en ändring och vill stoppa bygget så kan du klicka på Avbryt byggnation.

  Applikationsbyggprocessen körs i MyKinsta.
  Applikationsbyggprocessen körs i MyKinsta.
 • Slutförd: Byggprocessen har avslutats och är framgångsrik.
 • Misslyckad: Byggprocessen har misslyckats. Kontrollera i så fall bygg-loggen för att identifiera var processen kan ha misslyckats.

Du kan klicka på byggprocessen för att expandera den och se bygg-loggen.

Processen Utrullning visar statusen för utrullningen.

Distribuering visar distribueringsstatusen. När distribueringen är klar visar den en länk till applikationens domän och en länk till visa körtidsloggarna.