Om du har problem med din applikation bör du först kontrollera felsökning av applikationer. Som ett resultat kan du se om det specifika felet finns med i listan. Om du inte ser något felmeddelande där kan du överväga att exempelvis utesluta följande:

 • Anslutningsproblem med externa applikationer.
 • Dåliga startkommandon. Om du exempelvis försöker använda yarn när endast npm är tillgängligt eller en package.json-fil utan det startskript som krävs.
 • När man kedjar Start-kommandon måste det sista kommandot initiera en webbtjänst. Detta håller igång containern och lyssnar på inkommande anslutningar.
 • Ett ogiltigt paketnamn i package.json. Använd exempelvis inte ”js” eller ”nod” i namnet. För mer information, se detaljerna för npms package.json-hantering i npm Docs.
 • Problem med behörigheter.
 • Saknade filer.

Allmänna steg för felsökning

 1. Om din applikation har skapats med en Docker-fil ska du kontrollera att Bash är installerat i containern. Vanligtvis innehåller bas-avbildningen (t.ex. Ubuntu) ett skalpaket och fungerar som standard. Skalpaketet kanske inte ingår i vissa mer strömlinjeformade containers. Du måste därför lägga till det. Bas-avbildningen avgör hur skalpaketet ska läggas till:
  • Alpin: apk add bash
  • Ubuntu/Debian: apt install bash
  • Fedora: dnf install bash
 1. Ändra start-kommandot till sleep 9999. Som ett resultat kommer podden hamna i ett körtillstånd där du kan interagera med den via webbterminalen. Redigera webbprocessen för att ändra start-kommandot(Processer > Körtids-processer > Webbprocess > Redigera process).
 2. Öppna webbterminalen.
 3. Kontrollera miljövariablerna. Skriv printenv i webbterminalen och kontrollera därefter att miljövariablerna är de som du förväntar dig att de ska vara.
 4. Kör applikationen manuellt. Försök att köra applikationen manuellt med felsökningsalternativen aktiverade. Kommandot för att göra detta kan variera beroende på applikationen. Mer information finns i dokumentationen för det språk eller den pakethanterare som applikationen är byggd med.

Relaterad dokumentation