Start-kommandot är det kommando som MyKinsta behöver för att starta din applikation. Det är ett måste för alla applikationer, oavsett om de skapas med ett buildpack eller en Dockerfil. Startkommandot kan skilja sig åt beroende på applikationens språk. Vi har gett exempel från några vanliga språk nedan.

När en applikation skapas med ett buildpack så försöker vi att härleda Start-kommandot baserat på innehållet i applikationens arkiv. Du kan även ange Start-kommandot i steget Resurser när du lägger till applikationen. Om du vill lägga till flera start-kommandon så använder du && för att kedja ihop kommandona på följande sätt: command one && command two.

Om programmet använder en Dockerfil för att konfigurera containeravbildningen så måste du ange ENTRYPOINT i Dockerfilen för att köra en container. Mer information om hur du specificerar din applikations ENTRYPOINT finns i referensen Dockerfil.

Kinsta visar startkommandot som används för utrullningen av distribueringen i Distribuerings-detaljer. I Distribueringar > Historik så väljer du en distribuering för att se detaljerna och Utrullningsprocessen i detaljerna.

Lyckad utrullningsprocess i distribuerings-detaljer.
Lyckad utrullningsprocess i distribuerings-detaljer.
Misslyckad lanseringsprocess i distribuerings-detaljer.
Misslyckad lanseringsprocess i distribuerings-detaljer.

Python

  • Python: python3 main.py
  • Django: gunicorn .wsgi

Go

Go bin/<repo name>

PHP

  • PHP:  heroku-php-apache2
  • Laravel:
    • heroku-php-apache2 /public
    • php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080
  • Statamic: heroku-php-apache2 public/

Node.js

Node.js

npm start

Om du vill använda ett annat kommando så måste du ändra webbprocessen i MyKinsta.

"scripts": {
"start": "node server.js"
},

Node.js med en Docker-fil

När du skapar appen så skapar Kinsta en process från instruktionen CMD.

CMD ["npm", "run", "start"]

Om du ändrar detta kommando i arkivet så ändras inte processen som standard, så du måste även redigera processen i din applikations Processer i MyKinsta.

Ruby

Ruby on Rails: När du skapar applikationen så skapar Kinsta en process från instruktionen ENTRYPOINT.

ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]

Om du ändrar detta kommando i arkivet så ändras inte processen som standard, så du måste även redigera processen i din applikations Processer i MyKinsta.

Java

Java: När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta processer automatiskt baserat på Procfile i rot-arkivet.

Scala

Scala: target/universal/stage/bin/ -Dhttp.port=$PORT