Applikationens webbterminal ger dig kommandoradsåtkomst till den behållare som applikationens webbprocess körs i. Du kan använda webbterminalen för att köra skript och läsa filer. Detta är användbart för felsökning av problem, prestandaövervakning eller manuell körning av ad hoc-skript.

För att komma åt webbterminalen behöver du:

 • Ha minst en lyckad distribuering av applikationen.
 • Ha en frisk applikation som körs. Om det uppstår några fel eller om applikationen stoppas kommer webbterminalen inte att vara tillgänglig.
 • Lägga till minst en giltig IP-adress i listan över tillåtna adresser.

För närvarande är webbprocessen den enda process som du kan komma åt via webbterminalen. Bakgrundsprocesser eller cron jobs är inte tillgängliga i den.

Webbterminal med en Dockerfil

Om din applikation har skapats med en Dockerfil ska du se till att Bash är installerat i containern. I de flesta fall innehåller bas-avbildningen (t.ex. Ubuntu) ett skalpaket och fungerar som standard. I vissa mer strömlinjeformade containers kan det hända att skalpaketet inte ingår. Du måste därför lägga till det. Bas-avbildningen avgör hur skalpaketet ska läggas till:

 • Alpin: apk add bash
 • Ubuntu/Debian: apt install bash
 • Fedora: dnf install bash

Konfigurera autentisering

IP-adresser som läggs till i tillåtelselistan måste vara unika. Om du försöker lägga till en IP-adress som redan finns i listan över tillåtna adresser möter du ett felmeddelande. Som ett resultat kan du inte lägga till den duplicerade IP-adressen.

Lägg till IP-adress

Första gången du går till webbterminal-sidan för din applikation i MyKinsta klickar du på Konfigurera autentisering. Därefter kan du lägga till IP-adresser i godkännandelistan. För att se adressen som du ansluter från kan du använda ett verktyg som Testa din IPv6.

Ange den första IP-adressen som du vill tillåta. Om du vill lägga till fler IP-adresser klickar du sedan på Addera en till. När du har angett alla IP-adresser som du vill tillåta klickar du på Konfigurera autentisering.

Lägg till IP-adresser i godkännandelistan för att konfigurera autentisering av webbterminal.
Lägg till IP-adresser i godkännandelistan för att konfigurera autentisering av webbterminal.

Om du behöver lägga till fler IP-adresser i framtiden klickar du på Lägg till IP-adress i avsnittet Godkännandelista på sidan Webbterminal.

Ta bort en IP-adress

Om du vill ta bort en IP-adress från listan över tillåtna IP-adresser klickar du på ikonen Ta bort (papperskorg) bredvid den IP-adress du vill ta bort. Klicka därefter på Ta bort IP-adress för att bekräfta borttagningen.

Starta och öppna webbterminalen

För att öppna webbterminalen måste du först ansluta till den. Detta distribuerar en webbterminal-pod. Klicka på Starta webbterminal för att börja att öppna anslutningen. Medan anslutningen öppnas är alternativen på sidan Webbterminal inaktiverade.

Alternativen på sidan Webbterminal är inaktiverade medan anslutningen till webbterminalen öppnas.
Alternativen på sidan Webbterminal är inaktiverade medan anslutningen till webbterminalen öppnas.

När installationen av webbterminalens pod är klar visas Webbterminal körs ovanför godkännandelistan. Klicka på Öppna webbterminal för att öppna webbterminalen i en ny flik i din webbläsare.

Öppna webbterminalen.
Öppna webbterminalen.

Du kan se sidan Starta webbterminal medan terminalen laddas. När terminalen har laddats kan du köra kommandon som i en vanlig terminal. Vilka kommandon som du har tillgång till beror exempelvis på vilka körbara filer som finns i din applikation.

Användarnamn för terminalen

Om din applikation skapades med ett buildpack (Ställ in container-avbildning automatiskt i steget Bygg miljö), kan användarnamnet i terminalen exempelvis vara ”heroku”. Kinsta använder buildpacks, ett öppen källkods-projekt som underhålls av Heroku. Allt för att automatiskt bestämma och skapa en container för din applikation baserat på ditt arkiv. Detta överförs sedan till webbterminalen.

Om din applikation skapades med en Dockerfil (Använd Dockerfil för att ställa in container-avbildningen i steget Bygg miljö ), kommer användarnamnet i terminalen vanligtvis att vara ”root”, men det beror på hur din Dockerfil är konfigurerad.

Stoppa och stäng webbterminalen

När du är klar med att arbeta i terminalen stänger du fliken i webbläsaren för att stänga anslutningen till webbterminalen. Om du stänger fliken stoppas inte terminalen. Ifall du vill öppna terminalen igen måste du dock klicka på Öppna webbterminal, vänta i ca 30 sekunder och uppdatera den nya fliken för att se terminalen igen.

När du vill stoppa webbterminalen klickar du på Stoppa webbterminal.

När terminalen körs kan du inte redigera listan över tillåtna IP-adresser. Om du behöver redigera den stoppar du terminalen, gör ändringarna i listan och öppnar terminalen igen.

Om webbterminal-anslutningen har skapats men inte öppnats stängs anslutningen automatiskt av efter 24 timmar.

Buildpack binära kataloger

När du lägger till en applikation i MyKinsta med Buildpacks, kan de binära katalogerna skilja sig från de binära standard-katalogerna för applikations-språket. Följande tabell visar de binära katalogerna som används för varje buildpack-språk:

Språk Katalog
Node.js /layers/heroku_nodejs-engine/dist/bin/node
Ruby /usr/bin/ruby
Python /usr/bin/python
Java /layers/heroku_jvm/openjdk/bin/java
Scala Scala har inte en specifik standardmässig binär sökväg som vissa andra kompilerade språk. När du kompilerar ett Scala-program genererar det en bytekod som körs på Java Virtual Machine (JVM).

De kompilerade Scala-klasserna lagras vanligtvis i en katalog-struktur som speglar paket-strukturen för din kod. Detta liknar hur Java-klasser är organiserade. När du kompilerar en Scala-källfil, kommer de kompilerade .class-filerna standardmässigt att placeras i samma katalog som källkoden (inom en underkatalog-struktur baserad på paket-deklarationerna).

Om det behövs kan du installera Scalas körtids-verktyg med en Dockerfil istället för ett buildpack.

PHP /workspace/.heroku/php/bin/
Go Go har inte en specifik standardmässig binär sökväg som vissa andra kompilerade språk. När du kompilerar ett Go-program placeras den resulterande binära körbara filen vanligtvis i samma katalog som din källkod.

Om det behövs kan du installera Go’s körtids-verktyg med en Dockerfil istället för ett buildpack.

Felsökning

 • Möter du sidan Error 1016 – Origin DNS i stället för terminal-skärmen när du öppnar webbterminalen? Detta beror på en liten fördröjning i DNS-överföringen. Vänta 1 minut och uppdatera sedan sidan tills du ser terminalskärmen. Om problemet kvarstår efter några minuter ska du kontakta vårt supportteam.
 • Om du möter ett 403: Förbjudet-fel när du öppnar webbterminalen betyder detta att din IP-adress inte finns med i listan över tillåtna adresser. Stoppa webbterminalen, lägg till din IP-adress och starta webbterminalen igen.
 • Ett fel som liknar följande ERRO[0000] exec failed-fel indikerar att containern saknar skal-paketet. Du måste lägga till det paketet i din container för att kunna köra webbterminalen.

  ERRO[0000] exec failed: container_linux.go:425: start av container-process orsakade: exec: ”bash”: exekverbar fil hittades inte i $PATH
  kommandot avslutades med exitkod 1

Relaterad dokumentation