Anslutnings-tidsgränsen mellan Cloudflare och Kinsta är 185 sekunder. Om en process eller en databasfråga tar längre tid än 185 sekunder kan du därför möta något av följande fel:

504 Gateway Timeout

Fel 524: en timeout inträffade

Du kan använda ett verktyg för hantering/övervakning av applikations-prestanda som exempelvis New Relic för att fastställa vilken process eller fråga som orsakar timeout-felet. Om det inte är möjligt att optimera processen eller frågan så att den slutförs på mindre än 185 sekunder kan applikationen eller databasen behöva mer resurser.

Ifall du vill skala applikationens resurser vertikalt eller horisontellt ändrar du en pods storlek eller ökar antalet pods som används för processen.

Om problemet beror på en databasfråga kan du exempelvis öka databasens processor, RAM-minne och diskutrymme på sidan Inställningar för databasen.

Relaterad dokumentation