Kinsta tar ut avgifter för applikationshosting baserat på bandbredd, byggtid och användning av pods. Med Applikations Analytics så kan du få insikt om din applikations användningsdata. För att få tillgång till dessa djupgående rapporter så går du till din applikations Analytics-sida.

Analytics visar dataanvändning, körtid och byggtid för din applikation samt CPU- och minnesanvändning för dina processer.

Du kan välja att se data för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna, 30 dagarna eller den aktuella faktureringscykeln (Aktuell månad i rullgardinsmenyn).

Applikations Analytics i MyKinsta.
Applikations Analytics i MyKinsta.

Om du markerar en specifik tidpunkt i ett diagram så visas vissa jämförelsedata, exempelvis den procentuella skillnaden mellan varje dag.

Bandbredd

Diagrammet Bandbredd visar den totala mängden data som din applikation har överfört vid utflödet. Observera: Vi tar endast betalt för utflöde (trafiken från applikationen till användaren); vi tar inte betalt för inflöde (trafik som kommer in i din applikation).

Bandbredds-diagram i Applikations Analytics.
Bandbredds-diagram i Applikations Analytics.

Byggnadstid

Diagrammet för byggtid visar den totala tid som har använts för att bygga applikationen.

Diagram över byggtid i Applikations Analytics.
Diagram över byggtid i Applikations Analytics.

Körtid

I rapporten Körtid så kan du se den totala tiden som applikationen har körts efter att den har byggts och distribuerats, med varje process och dess tillhörande podstorlek i en separat rad.

Körtids-rapport i Applikations Analytics.
Körtids-rapport i Applikations Analytics.

Processer

Under avsnittet Processer så kan du visa diagram för CPU-användning och minnesanvändning för varje process i applikationen.

CPU-användning

I diagrammet CPU-användning så kan du se genomsnittet av det totala CPU-utnyttjandet för den valda tidsperioden, uttryckt i procent av instansens CPU-resurser. Om du ser en hög procentuell andel CPU-användning (nära 100 %) så rekommenderar vi att du uppgraderar till en applikationshostingpod med mer CPU för den processen.

Diagram över CPU-användning i Applikations Analytics.
Diagram över CPU-användning i Applikations Analytics.

Användning av minne

Diagrammet över minnesanvändning visar genomsnittet av det totala minnet (RAM) som används under den valda tidsperioden. Om en process använder det mesta eller hela det tillgängliga minnet så rekommenderar vi att du uppgraderar till en applikationshostingpod med mer tillgängligt minne.

Diagram över minnesanvändning i Applikations Analytics.
Diagram över minnesanvändning i Applikations Analytics.

Ytterligare anteckningar

Analytics-data sparas i 30 dagar. Vi föreslår att du kontrollerar din Applikations Analytics ofta efter den första distribueringen till Kinsta och regelbundet därefter. Om du ser någon oförklarlig Analytics-data eller inkonsekvens som oroar dig, låt vårt supportteam veta så kan vi undersöka ytterligare för att hjälpa till att fastställa orsaken.