Prissättningen för applikationshosting är användningsbaserad. Detta innebär att du endast betalar för de resurser som din applikation använder. Vi fakturerar månadsvis i slutet av din faktureringscykel eller när din användning av tjänsterna når en förinställd faktureringströskel, beroende på vilket som inträffar först. Din faktureringscykel börjar när du skapar din första applikation eller databas.

Din faktura kommer att baseras på följande:

 • Bandbredd (endast vid utgången)
 • Uppbyggnadstid
 • Användning av pods för applikationshostingen

Bandbredd

Om din applikation har en webbprocess som gör det möjligt för användare att få tillgång till applikationen via internet, så debiterar vi för bandbredden av den trafik som flödar ut från applikationen till användaren (egress). Vi tar inte betalt för trafik som kommer in i din applikation (ingress).

Denna bandbredd beräknas och faktureras per byte till ett pris av 0,00000000014 dollar per byte (0,14 dollar per GB). Detta innebär att inga avrundningar eller avgifter baseras på varje ”påbörjad” gigabyte. Du kommer endast att debiteras för den faktiska användningen. Du kan se din användning i bandbreddsdiagrammet i Analytics.

Tid för uppbyggnad

Applikationer eller webbplatser måste byggas i säkra, isolerade miljöer och kräver att resurser som RAM, CPU och disk finns tillgängliga. Vi har tre tillgängliga byggmaskiner:

 • Standard
 • Medelstor
 • Plus

Större byggmaskiner bygger applikationer snabbare, och vissa applikationer kan till och med kräva förhöjda resurser från en större byggmaskin. Du kan se hur lång tid som varje byggnation har tagit i diagrammet Byggtid i Analytics.

Om du ändrar din applikation under byggprocessen och behöver bygga den igen, så kan du avbryta byggnationen inom Distribueringar för att spara onödiga byggkostnader.

Pods för programhostning

En applikation kan ha flera processer. Varje process har sina egna dedikerade resurser och du kan välja en pod för varje enskild process. Du faktureras för varje pod enligt dess storlek och beroende på hur länge som den används (i sekunder). Du kan se körtiden för varje applikationsprocess i Analytics.

Som exempel så kan du ha följande applikationsinställningar:

 • En webbprocess för en webbutik som kräver mycket kraft, med hjälp av en C3-pod (4 CPU / 4 GB RAM).
 • En bakgrundsprocess som skapar statistik baserat på beställningar och som kräver mycket kraft, med hjälp av en M3 Pod (2 CPU / 8 GB RAM).
 • En annan bakgrundsprocess som körs en gång om dagen och kräver mycket lite processorkraft, med hjälp av en S2 Pod Typ (1 CPU / 2 GB RAM).

För mars månad så körs webbprocessen under hela månaden och bakgrundsjobben körs bara 30 minuter per dag. Så den totala användningen (det finns 744 timmar eller 2 678 400 sekunder i mars) är:

 • 2 678 400 sekunders användning för webbprocessen
 • 55 800 sekunders användning för den första bakgrundsprocessen
 • 55 800 sekunders användning för den andra bakgrundsprocessen

Multiplicera förbrukningen med kostnaden för varje pod för att beräkna det totala beloppet som ska faktureras.

Obs: Om du väljer en Hobby-podstorlek för din webbprocess så kommer du inte att kunna lägga till en anpassad domän till din applikation. Om du behöver en anpassad domän för din applikation så kan du uppgradera denna när som helst.

Sammanfattning

Om du skapar en applikation och tar bort den efter en dag så betalar du bara för den tid som har använts den dagen, med vår direkt användningsbaserade metod för prissättning av applikationshosting. Om du vill ha insikter om din applikations användningsdata så kan du läsa Applikationsanalytics.