I MyKinsta kan du återställa en säkerhetskopia som är en fullständig ögonblicksbild av webbplatsens miljö (inklusive filer, databas, omdirigeringar och Nginx-konfiguration). Om du endast vill återställa eller importera webbplatsens databas så visar den här guiden dig ett par olika sätt att göra detta på.

Den här självstudien förutsätter att du redan har en säkerhetskopia eller exporterad *.sql-fil som du ska importera. Om inte, kolla in vår guide: Hur man skapar en säkerhetskopia av databasen.

Dessa instruktioner gäller för att importera en säkerhetskopia av en databas hos en webbplats som finns på Kinsta. Om du försöker importera en databas som en del av en migrering till Kinsta, kolla in vår guide om att migrera din webbplats till Kinsta.

Återställa en MySQL-databas med phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett databashanteringsverktyg som du kan använda för att visa, importera och exportera data in och ut ur din databas.

steg 1

Logga in på MyKinsta, gå till Webbplatser och välj din WordPress webbplats i listan.

steg 2

Under fliken Info bläddrar du ned till Databasåtkomst. Klicka på länken Öppna phpMyAdmin, som öppnar phpMyAdmin i en ny flik i din webbläsare.

Öppna phpMyAdmin från MyKinsta.
Öppna phpMyAdmin från MyKinsta.

Logga in på phpMyAdmin med databasens användarnamn och databaslösenord som visas i MyKinsta.

steg 3

Innan du importerar databasen rekommenderar vi att du kontrollerar att den befintliga databasen är tom för att förhindra eventuell duplicering av data. Så här gör du:

  1. Klicka på ditt databasnamn.
  2. Bläddra ner om det krävs och markera rutan bredvid Markera alla för att markera alla dina databastabeller.
  3. I rullgardinsmenyn bredvid väljer du Släpp.
  4. På nästa sida bekräftar du DROP TABLE-frågan genom att klicka på Ja.
Släpp tabeller i phpMyAdmin.
Släpp tabeller i phpMyAdmin.
Bekräfta att du vill köra sökfrågan för att släppa tabeller i phpMyAdmin.
Bekräfta att du vill köra sökfrågan för att släppa tabeller i phpMyAdmin.

steg  4

Klicka på fliken Importera och klicka sedan på knappen Välj fil / Bläddra. Välj din * .sql-fil, bläddra ner och klicka på Kör.

Välj din .sql-fil som ska importeras i phpMyAdmin.
Välj din .sql-fil som ska importeras i phpMyAdmin.

Återställa en MySQL-databas med WP-CLI

Om databasfilen är större än 134 MB, eller om du föredrar att använda kommandoraden, kan du använda WP-CLI för att återställa databasen i stället.

steg 1

Anslut till din webbplats med SFTP och gå till den offentliga katalogen.

steg 2

Ladda upp databasfilen.

steg 3

Anslut till servern med SSH och navigera till den offentliga katalogen:

cd public

steg 4

Innan du importerar databasen rekommenderar vi att du kontrollerar att den befintliga databasen är tom för att förhindra eventuell dataduplicering. Följande kommando gör detta, så att du har en tom databas att importera till (--yes  -flaggan svarar på bekräftelsemeddelandet utan en separat uppmaning):

wp db reset --yes

steg 5

Importera databasfilen (ersätt db-backup-name.sql med det faktiska filnamnet):

wp db import db-backup-name.sql

steg 6

När databasen har importerats tar du bort databasfilen från servern med antingen FTP-klienten eller via SSH med det här kommandot:

rm db-backup-name.sql