När du lägger till en applikation måste du välja en Git-leverantör och därefter ett kodförråd från ditt konto. Förutom GitLab kan du dessutom välja mellan Bitbucket eller GitHub.

Auktorisera Kinsta GitLab-applikationen

Första gången som du lägger till en applikation i MyKinsta måste du ansluta till en Git-leverantör. Som ett resultat kan Kinsta komma åt din applikations kodförråd. När du klickar på knappen Lägg till tjänst och väljer Lägg till applikation från rullgardinsmenyn uppmanas du därefter att välja din Git-leverantör och ansluta Kinsta till ditt konto.

Anslut Kinsta med ditt GitLab-konto.
Anslut Kinsta med ditt GitLab-konto.

Om du tidigare har distribuerat en applikation och anslutit en annan Git-leverantör, har du dessutom möjlighet att välja GitLab i Applikationsdetaljer när du lägger till en applikation.

Välj GitLab i Applikationsdetaljer när du lägger till en applikation.
Välj GitLab i Applikationsdetaljer när du lägger till en applikation.

Om du inte är inloggad på GitLab måste du logga in. På nästa sida måste du därefter auktorisera Kinsta GitLab-applikationen för åtkomst till ditt GitLab-konto.

Auktorisera Kinsta att ansluta till ditt GitLab-konto.
Auktorisera Kinsta att ansluta till ditt GitLab-konto.

Du kommer att returneras till MyKinsta. I Applikationsdetaljer väljer du sedan din applikations GitLab-kodförråd och Standard-gren. Fortsätt därefter med resten av stegen för att Lägga till applikation.

Ta bort Kinsta-åtkomst till GitLab

För att ta bort Kinsta’s åtkomst till ditt GitLab-konto måste du återkalla åtkomst i dina användarinställningar i MyKinsta. Klicka på ditt användarnamn och gå därefter till Användarinställningar > Åtkomst. I Applikationsåtkomst klickar du på Återkalla för GitLab-applikationen.

Felsökning

Om du har problem med att se dina kodförråd i modal-/popup-fönstret Lägg till applikation kan du behöva auktorisera Kinsta’s åtkomst till GitLab igen. För att göra detta, börja med att ta bort åtkomst mellan Kinsta och GitLab enligt beskrivningen ovan.

I MyKinsta, i modal/popup-fönstret Lägg till applikation (Lägg till tjänst > Lägg till applikation), gå igenom stegen för att ansluta Kinsta till ditt GitLab-konto igen.

Relaterad dokumentation