Det kan finnas tillfällen när du behöver avbryta en distribuering av din applikation. Du kanske exempelvis vill ändra koden. Det kan dessutom hända att distribueringen tar längre tid än väntat och att du vill undersöka applikationens kod.

Om du vill avbryta en distribuering klickar du på Distribueringar eller i Distribuerings-detaljer. Klicka därefter på Avbryt distribuering.

När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Avbryt distribuering för att bekräfta annulleringen.

Beroende på vilket distribuerings-steg som applikationen befinner sig i avbryts antingen byggandet eller utrullningen. Om byggprocessen slutförs innan du avbryter distribueringen visas en lyckad byggprocess med en misslyckad utrullning i distribuerings-informationen.

Om det behövs kan du därför återgå till den senaste lyckade distribueringen eller distribuera en tidigare distribuering på nytt.

Relaterad dokumentation