Beständig lagring i samband med Applikationshosting är fillagring som förblir på plats oavsett containerns status. Även om en container startas om tas inte den beständiga lagringen bort.

Vissa CMS-, CRM- och e-handelsapplikationer använder beständig lagring som standard och kan inte använda en lagringstjänst från en tredje part.

Beständig lagring kan dessutom kallas:

  • Icke-flyktig lagring
  • Beständig disklagring
  • Beständiga data
  • Beständiga volymer

Kinsta’s Applikationshosting erbjuder för närvarande inte beständig lagring. Vi tillhandahåller en tillfällig miljö som stöder tillståndslösa tillämpningar. Om du vill distribuera en applikation på Kinsta som kräver beständig lagring måste du använda en lagringstjänst från en tredje part för de delar av din applikation som kräver sådan lagring.

Relaterad dokumentation