När du lägger till en applikation i Kinsta kan du exempelvis lägga till beständig lagring i webbprocessen eller en bakgrundsprocess för att skapa en tillståndsfull applikation.

Beständig lagring lägger till en lagrings-volym som behåller data även om applikationen startas om eller distribueras på nytt. När du distribuerar en applikation på Kinsta med beständig lagring, är din applikations podd därefter ansluten till den beständiga lagrings-volymen. Om du omplacerar applikationen byggs applikationspodden om, men lagrings–volymen förblir orörd. Den återansluts därefter till applikations-podden när implementeringen är klar.

Med beständig lagring är webb- och bakgrundsprocesser begränsade till en instans. Du kan därför inte lägga till beständig lagring i ett cron job. Det finns dessutom ingen horisontell skalning för webb- eller bakgrundsprocesser. Du kan dock skala dem vertikalt genom att öka podd-storleken för processen.

Lägg till en applikation med beständig lagring

I steget Resurser när du lägger till en applikation kan du lägga till beständig lagring till exempelvis din webbprocess, en bakgrundsprocess eller båda. Klicka på Disk under fältet Podd-storlek för att expandera det här avsnittet. Slutför därefter följande för att lägga till beständig lagring i applikationens process:

 • Monterings-sökväg: Ange platsen för de filer som ska läggas till i den beständiga lagringen (exempelvis /var/lib/data). Detta får inte vara rot-katalogen eller katalogen för några konfigurations-filer. Den fullständiga listan över ogiltiga monterings-sökvägar visas nedan.
 • Storlek: Välj därefter disk-storlek för din beständiga lagrings-volym. Du kan när som helst öka diskstorleken (på sidan Diskar i applikationen), men du kan inte nedgradera diskstorleken när den har skapats.

Fortsätt med de återstående stegen för att lägga till en applikation. När du kommer till betalnings-steget ser du därefter en separat radpost för din disk för beständig lagring. (Om du lägger till beständig lagring i flera processer visas en separat diskpost för varje process)

Ogiltiga monterings-sökvägar

Följande monterings-sökvägar är ogiltiga eftersom montering av data i dessa sökvägar kan orsaka problem i en applikation:

 • ’/’,
 • ”/app
 • ”/etc/”,
 • ”/layers
 • ”/lib/”,
 • ”/mnt/”,
 • ”/root/”,
 • ”/usr/local/”,
 • ”/var/”,
 • ”/workspace

Visa och redigera inställningar för beständig lagring

Om du vill visa diskanvändning och redigera inställningar för beständig lagring går du till Applikationer > appnamn > Diskar. Ifall din disk-användning är under 1 MB visas användningen som 0 användning.

Det kan hända att du vill ändra monterings-sökvägen eller öka disk-storleken. Då klickar du på redigerings-ikonen (penna) under Åtgärder för den disk som du vill ändra.

Redigera inställningar för beständigt diskutrymme för att ändra monterings-sökvägen eller öka diskstorleken.
Redigera inställningar för beständigt diskutrymme för att ändra monterings-sökvägen eller öka diskstorleken.

Du kan öka disk-storleken, men du kan inte nedgradera disk-storleken. Om du behöver mindre diskutrymme för beständig lagring måste du därför skapa en ny applikation med önskad disk-storlek.

Åtkomst till beständig lagring

Om du vill komma åt och visa filer i beständig lagring utanför applikationen kan du använda applikationens webbterminal. Ifall du använder en Docker-fil för att skapa applikationen ska du se till att Bash är installerat i containern och konfigurerat för åtkomst till Mount-sökvägen.

Säkerhetskopior

Vi tillhandahåller dagliga säkerhetskopior för Beständig Lagring som lagras i 7 dagar och som dessutom kan återställas på begäran. När en säkerhetskopia återställs kommer alla data i den beständiga lagringen att rullas tillbaka till den tidpunkt då säkerhetskopian skapades.

För att begära återställning av en säkerhetskopia startar du en ny chatt med vårt supportteam och ber därefter om återställning av din beständiga lagring. Var noga med att ange applikationens namn och monterings-sökvägen för den beständiga lagringen i din begäran.

Endast användare med behörighet att skapa en applikation kan begära att en säkerhetskopia av beständig lagring återställs. Som ett resultat måste du vara ägare eller företagsadministratör för att kunna begära återställning av en säkerhetskopia.

Tillgängliga diskstorlekar och priser

Beständig lagring är tillgänglig mot en extra månadsavgift på 0,363 USD/GB och månad. Du kan välja mellan följande diskstorlekar:

Storlek Pris
10 GB 3 $/månad
20 GB 6 $/månad
50 GB 15 USD/månad
100 GB 30 USD/månad
150 GB 45 USD/månad
200 GB 60 USD/månad
300 GB 90 USD/månad
400 GB 120 USD/månad
500 GB 150 USD/månad
750 GB 225 USD/månad
1 TB 300 USD/månad

Relaterad dokumentation

Innehåll som refereras till