Kinsta tar ut avgifter för databashosting baserat på databasens storlek, körtid och bandbredd (när det är tillämpligt). Med Databas Analyser så kan du exempelvis få insikt om din databasanvändnings-data. Som ett resultat så kan du visa analyser för varje databas i databasnivå-analyser eller för alla dina databaser i företagsnivå-analyser.

När du tittar på analyser kan du välja att se data för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna, 30 dagarna eller den aktuella faktureringscykeln (aktuell månad i rullgardinsmenyn).

Om du markerar en specifik tidpunkt i ett diagram så visas vissa jämförelsedata, exempelvis den procentuella skillnaden mellan varje dag.

Analyser på databasnivå

Analyser på databasnivå visar:

  • bandbredd
  • lagring
  • körtid
  • CPU
  • minnesanvändning för din databas.

För att få tillgång till dessa djupgående rapporter så går du till din databas analyssida (Databas > dbname > Analyser).

Analyser på databasnivå i MyKinsta.
Analyser på databasnivå i MyKinsta.

Välj varje flik under Analytics för att se tillhörande data.

Resurser

Under avsnittet Resurser kan du se din databas bandbredd, aktiva anslutningar och körtid.

Bandbredd

Bandbreddsdiagrammet visar den totala mängden egress-data (data som överförs via en extern databasanslutning) som din databas har överfört under den valda tidsperioden.

Bandbreddsdiagrammet i analyser på databasnivå.
Bandbreddsdiagrammet i analyser på databasnivå.

Aktiva anslutningar

Diagrammet för aktiva anslutningar visar det totala antalet samtidiga (samtidiga) förfrågningar till databasen för den valda tidsperioden.

Diagram över aktiva anslutningar i analyser på databasnivå.
Diagram över aktiva anslutningar i analyser på databasnivå.

Körtid

Rapporten om körtid visar den totala tiden som databasen har körts efter att den har byggts och distribuerats, med tillhörande databasresurstyp (databasstorlek).

Rapport om körtid i analyser på databasnivå.
Rapport om körtid i analyser på databasnivå.

Prestanda

Under avsnittet Prestanda kan du se din databas lagring, CPU-användning och minnesanvändning.

Lagring

Lagringsdiagrammet visar de data som har lagrats i databasen (inklusive eventuell tilläggslagring) för den valda tidsperioden.

Lagringsdiagram i analyser på databasnivå.
Lagringsdiagram i analyser på databasnivå.

CPU-användning

Diagrammet CPU-användning visar genomsnittet av det totala CPU-utnyttjandet för den valda tidsperioden, uttryckt i procent av instansens CPU-resurser. Om du exempelvis ser en hög procentuell andel CPU-användning (nära 100 %) så rekommenderar vi en större databastyp med mer tillgänglig CPU. Du kan ändra storleken i dina Databasinställningar (Databasinställningar > Grundläggande detaljer) om du behöver en större databas.

Diagram över CPU-användning i analyser på databasnivå.
Diagram över CPU-användning i analyser på databasnivå.

Användning av minne

Diagrammet för minnesanvändning visar genomsnittet av det totala minnet (RAM) som används under den valda tidsperioden. Om en databas exempelvis använder det mesta eller allt tillgängligt minne så rekommenderar vi en större databastyp med mer tillgängligt minne. Du kan ändra storleken i dina Inställningar för databaser (Databasinställningar > Grundläggande detaljer) om du behöver en större databas.

Diagram över minnesanvändning i analyser på databasnivå.
Diagram över minnesanvändning i analyser på databasnivå.

Analyser på företagsnivå

Analyser på företagsnivå visar den totala bandbredden och körtiden för alla dina databaser. För att få tillgång till dessa rapporter så går du till ditt företags analyssida (Ditt namn > Företagsinställningar > Analyser). Obs: Om du även har Applikationshosting eller WordPress-hosting så måste du välja undersidan Databaser för att visa analyserna på företagsnivå.

Bandbredd

Bandbreddsdiagrammet visar den totala utdata som alla dina databaser har överfört under den valda tidsperioden.

Varje färgblock representerar en enskild databas eller grupp av databaser. Som ett resultat så kan du se vilka som använder mest eller minst bandbredd. Om du har fyra eller fler databaser så grupperas de som har använt minst bandbredd som ”Övriga”.

Bandbreddsdiagram i analyser på företagsnivå.
Bandbreddsdiagram i analyser på företagsnivå.

Körtid

Rapporten Körtid visar den totala tiden som alla databaser har körts efter att de byggts och distribuerats, med varje resurstyp och antal i en separat rad.

Rapport om körtid i analyser på företagsnivå.
Rapport om körtid i analyser på företagsnivå.

Ytterligare anteckningar

Analysdata sparas i 30 dagar. Vi föreslår att du gör frekventa kontroller av din databasanalys efter att du först har skapat din databas på Kinsta. Därefter ska den fortsätta att kontrolleras regelbundet. Om du exempelvis ser någon oförklarlig analysdata eller inkonsekvens som oroar dig, låt vårt supportteam veta detta så kan vi undersöka saken för att hjälpa till att fastställa orsaken.