Om det finns ett problem med anslutningsinformationen eller själva databasen när du ansluter till en databas kan du möta ett av dessa fel:

Det går inte att ansluta till servern

Fel 2013 (HY000): Förlorad anslutning till MySQL-servern

Fel 2002 (HY000): Kan inte ansluta till MySQL-servern

MySQL-servern har försvunnit

Om du möter ett av dessa eller ett liknande fel, kontrollera följande. Ifall problemet kvarstår, kontakta vårt supportteam.

Kontrollera anslutningsuppgifter

Om du vill kontrollera uppgifterna om din databasanslutning kan du gå till Info-sidan.

Intern anslutning

Om anslutningen sker mellan en applikation och en databas och båda hostas av Kinsta, se till att de använder samma datacenter och är anslutna via en intern anslutning. Vi rekommenderar dessutom att du markerar kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen när du lägger till anslutningen. Som ett resultat av detta fylls miljövariablerna i applikationen i automatiskt från detaljerna för databasanslutningen.

Extern anslutning

Försöker du att ansluta din databas till en extern applikation eller komma åt din databas med kommandoraden eller en databasklient/verktyg? Dubbelkontrollera då uppgifterna om databasens externa anslutning.

Avbryta och återuppta databasen

Om du har dubbelkontrollerat anslutningsuppgifterna och felet kvarstår kan du försöka att avbryta och återuppta databasen på sidan Inställningar för databasen.

Klicka på Avsluta databas och bekräfta avbrottet genom att klicka på Avsluta databas igen i modal/popup-fönstret.

Om du vill starta om databasen klickar du på Återuppta databas och bekräftar återstarten genom att klicka på Återuppta databas igen i modal/popup-fönstret.

Relaterad dokumentation