Du kanske lägger till en underdomän som är en del av en wildcard DNS-installation med A-poster som riktas mot flera IP-adresser. I så fall så måste du vidta några extra steg för att rikta den underdomänen mot Kinsta. Detta är inte en vanlig inställning, och stegen nedan är endast tillämpliga när en wildcard (catch-all) underdomän riktas mot flera A-poster.

Om din domän inte använder wildcard A-poster som riktas mot flera IP-adresser behöver du inte gå igenom dessa ytterligare steg när du lägger till en domän på din webbplats.

För att ställa in en wildcard-underdomän som riktas mot Kinsta, läggs ytterligare en wildcard-underdomän (*.example.com) till automatiskt när du lägger till en root/apex-domän (domain.com) till en webbplats i MyKinsta (om du inte avmarkerar wildcard-alternativet under Avancerade alternativ).

Vad är en wildcard underdomän för flera IP-adresser?

Låt oss först definiera vad det innebär för en wildcard-domän att riktas mot flera IP-adresser. I de flesta fall kommer en wildcard-underdomän att ha en enda A-post som riktas mot en IP-adress:

 • A-post för *.example.com som riktas mot 123.123.123.123.

I vissa fall kan dock en wildcard underdomän riktas mot flera IP-adresser. Den här typen av konfiguration används ofta för DNS-redundansskydd, round robin-inställningar med mera:

 • A-post för *.example.com som riktas mot 123.123.123.123.
 • A-post för *.example.com som riktas mot 123.123.123.124.
 • A-post för *.example.com som riktas mot 123.123.123.125.
 • A-post för *.example.com som riktas mot 123.123.123.126.

Om du är osäker på om wildcard underdomänen riktas mot flera IP-adresser kan du använda ett verktyg som WhatsMyDNS för att kontrollera A-posterna för den underdomän som du vill rikta mot Kinsta. I skärmdumpen nedan kan du se att underdomänen sub.kinstaexample.com riktas mot flera IP-adresser.

Underdomän som riktas mot flera IP-adresser.
Underdomän som riktas mot flera IP-adresser.

Därefter måste du kontrollera om DNS-posterna som riktas mot flera IP-adresser är konfigurerade som statiska (t.ex. sub.kinstaexample.com) eller wildcard (*.kinstaexample.com) A-poster. Om DNS-konfigurationen ser ut som den nedan (wildcard A-poster) måste du fortsätta med resten av den här självstudien.

Wildcard-domän som riktas mot flera IP-adresser.
Wildcard-domän som riktas mot flera IP-adresser.

Så här riktar du en domän med flera IP-adresser mot Kinsta

Om vi upptäcker att din domän är konfigurerad med flera A-poster visas ett meddelande som nedan när du har lagt till domänen i MyKinsta:

 

Varning i MyKinsta för underdomän som riktas mot flera IP-adresser.
Varning i MyKinsta för underdomän som riktas mot flera IP-adresser.

Steg 1 – Rikta din domän mot befintliga wildcard-IPs

Om underdomänen som du lägger till i MyKinsta redan finns någon annanstans, så måste du skapa A-poster för den specifika underdomänen. Dessa A-poster bör riktas mot samma IP-adresser som dina A-poster med wildcard. Om detta är en ny underdomän som för närvarande inte finns någon annanstans så kan du hoppa över det här steget.

Det här steget behövs endast för att underdomänen ska fungera och lösas ordentligt hos en annan host tills den har verifierats och kan riktas mot Kinsta.

Om du exempelvis försöker konfigurera sub.kinstaexample.com och har wildcard A-posterna nedan:

 • A-post för *.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.123.
 • A-post för *.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.124.
 • A-post för *.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.125.
 • A-post för *.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.126.

Du bör lägga till de fyra A-posterna nedan till sub.kinstaexample.com hos din DNS-leverantör.

 • A-post för sub.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.123.
 • A-post för sub.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.124.
 • A-post för sub.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.125.
 • A-post för sub.kinstaexample.com som riktas mot 123.123.123.126.
Lägg till statiska A-poster för underdomänen.
Lägg till statiska A-poster för underdomänen.

Steg 2 – Verifiera din underdomän

När du har lagt till A-posterna går du till MyKinsta och klickar på knappen Nästa i modalen Verifiera domän.

 

Klicka på Nästa i verifiera domän-modal/popup-fönstret i MyKinsta.
Klicka på Nästa i verifiera domän-modal/popup-fönstret i MyKinsta.

Därefter uppmanas du att lägga till en eller flera TXT-poster för att verifiera äganderätten till underdomänen. TXT-posten är formaterad på följande sätt:

 • Typ: TXT
 • Hostname: _cf-custom-hostname.din-underdomän
 • Värde: Unik UUID-sträng.
TXT-poster för att verifiera din underdomän.
TXT-poster för att verifiera din underdomän.

Lägg sedan till den här TXT-posten hos din DNS-leverantör.

Lägg till TXT-verifieringspost.
Lägg till TXT-verifieringspost.

När du har lagt till TXT-posten klickar du på Ok, jag har gjort det i MyKinsta.

Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta
Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta

Steg 3 – Rikta din underdomän mot Kinsta

MyKinsta startar verifieringsprocessen för din underdomän. Beroende på din DNS-leverantör kan den här processen ta ett tag på grund av DNS-spridning. När verifieringen är klar visas knappen Rikta domän i MyKinsta.

Knappen Rikta domän i MyKinsta.
Knappen Rikta domän i MyKinsta.

Klicka på knappen Rikta domän så ser du din Kinsta Webbplats IP-adress.

Webbplatsens IP-adress som din underdomän ska riktas mot i MyKinsta.
Webbplatsens IP-adress som din underdomän ska riktas mot i MyKinsta.

Gå sedan till DNS-leverantören och ta bort A-posterna för underdomänen som du lade till tidigare.

Ta bort A-posterna för underdomänen som lades till tidigare.
Ta bort A-posterna för underdomänen som lades till tidigare.

Slutligen lägger du till en A-post för din underdomän som riktas mot din Kinsta Webbplats IP-adress.

Lägg till en A-post för din underdomän som riktas mot Kinsta
Lägg till en A-post för din underdomän som riktas mot Kinsta

När du har konfigurerat den här A-posten och DNS har spridits visas en bock bredvid underdomänen i MyKinsta. Det innebär att underdomänen har konfigurerats.

Lyckad underdomänkonfiguration i MyKinsta
Lyckad underdomänkonfiguration i MyKinsta

Sammanfattning

Som standard är underdomäner som riktas mot flera IP-adresser via wildcard A-poster inte omedelbart kompatibla med Kinstas Cloudflare-integrering. Men med några ytterligare konfigurationssteg kan du få din underdomän verifierad och riktad mot Kinsta.

Om du har några frågor om dina inställningar för domän med flera IP-adresser kan du kontakta vårt supportteam dygnet runt för ytterligare hjälp.