Vår plattform på Kinsta är optimerad för tillförlitlighet, prestanda och säkerhet. Det finns tyvärr vissa plugins som antingen försöker återskapa vissa av våra funktioner eller som på annat sätt är inkompatibla med vår miljö.

Vi tillåter generellt sett inte plugins för cachelagring, säkerhetskopiering eller relaterade inlägg. Om våra systemadministratörer identifierar ett problem med ett plugin lägger vi till det i listan över förbjudna plugins eftersom det kan orsaka prestandaproblem eller störa funktionaliteten på din webbplats.

För mer information, inklusive den fullständiga listan över plugins, se vår artikel om förbjudna och inkompatibla plugins.