Git-klienten finns tillgänglig på Kinsta, så att du kan komma åt din webbplats med SSH och hämta hem ditt Git-arkiv från GitHub, GitLab, Bitbucket eller någon annan tredje part. SSH-åtkomst finns tillgänglig i alla hosting-planer hos Kinsta.

Vi har ännu inte funktionen för att använda git push kinsta my_site för automatisk distribuering, men du kan fortfarande använda Git på Kinsta genom att följa instruktionerna nedan.

Ett annat sätt är att använda WP Pusher. Många av våra kunder använder detta och det gör det hela superenkelt eftersom du inte behöver veta hur man använder Git eller SSH.

Austin har även en utmärkt handledning om hur man ställer in automatisk Git-distribuering med Kinsta med hjälp av SSH.

Några andra alternativ är Beanstalk och DeployBot. Du kan annars följa de mer detaljerade Git-instruktionerna nedan.

Förberedelser och anteckningar

Du kan skapa ett distribueringsskript som kommer att få åtkomst till din webbplats-container via SSH och hämta den senaste versionen av ditt arkiv till din webbplats.

Du behöver SSH-uppgifter och sökvägen för din Kinsta-webbplats, som du hittar på informationssidan för din webbplats i MyKinsta. WordPress (Webbplatser > webbplatsnamn > Info).

Sökvägen och SSH-terminalkommando i MyKinsta.
Sökvägen och SSH-terminalkommando i MyKinsta.

I exemplen nedan så använder vi GitHub. Om du använder en annan tjänst så ersätter du GitHub-webbadressen med webbadressen för ditt arkiv.

Hämta Arkiv

Kommandot för att hämta ditt arkiv till din public-katalog ser ungefär så här ut:

ssh user@ip-address -p portnumber "cd public-root && git pull https://github.com/USER/REPO.git"

Ersätt de fetstilade värdena med information om din webbplats från MyKinsta:

  • Ersätt ssh user@ip-address -p port-number med SSH-terminalkommandot i MyKinsta (WordPress Webbplatser webbplatsnamn > Info > SFTP/SSH).
  • Ersätt public-root med sökvägen i MyKinsta (WordPress Webbplatser webbplatsnamn > Info > Miljö detaljer).

Hämta ett privat arkiv

Om det är ett privat arkiv så behöver du ett sätt att autentisera dig eller logga in. Här är ett exempel på hur du hämtar ett privat arkiv från GitHub genom att lägga till inloggningsuppgifter i kommandot:

ssh user@ip-address -p portnumber "cd public-root && git pull https://username:password@github.com/USER/REPO.git"

Hämta ett privat arkiv med 2FA

Om tvåfaktorsautentisering är aktiverad så behövs det en åtkomsttoken/ett applösenord. Här finns instruktioner från några populära tjänster om hur du skapar en token för att autentisera ditt kommando:

Här är ett exempel på hur du hämtar ett arkiv som har 2FA aktiverat från GitHub med hjälp av en token för autentisering:

ssh user@ip-address -p portnumber "cd public-root && git pull https://TOKEN@github.com/USER/REPO.git"

Notera: Om git pull ovan inte inkluderar autentiseringsuppgifter och HTTPS-sökvägen, kommer den att försöka leta lokalt (istället för på det hostade arkivet) och visa meddelandet: ”Allt är uppdaterat.”

Klona arkiv

För att klona ett arkiv:

git clone https://github.com/USER/REPO.git

Klona ett privat arkiv:

Om det är ett privat arkiv så behöver du ett sätt att autentisera dig eller logga in. Här är ett exempel på hur du hämtar ett privat arkiv från GitHub genom att lägga till inloggningsuppgifter i kommandot:

git clone https://username:password@github.com/USER/REPO.git

Klona ett privat arkiv med 2FA

Om tvåfaktorsautentisering är aktiverad så behövs det en åtkomsttoken/ett applösenord. Här finns instruktioner från några populära tjänster om hur du skapar en token för att autentisera ditt kommando:

Här är ett exempel på hur du klonar ett arkiv som har 2FA aktiverat på GitHub, med en token för autentisering:

git clone https://TOKEN@github.com/USER/REPO.git