Du kan importera och exportera en PostgreSQL-databas i Kinsta’s databashosting med hjälp av ett verktyg som TablePlus eller kommandoradsgränssnittet (CLI). Mer information om hur du använder en databas-klient med din PostgreSQL-databas finns exempelvis i vår guide om hur du ansluter och hanterar din Kinsta-databas med TablePlus.

Installationen av databas-servern och kommandona varierar för varje databas-typ. Den här artikeln är exempelvis specifik för PostgreSQL. För andra databastyper, se:

Installera PostgreSQL

Om du ännu inte har PostgreSQL installerat på din lokala dator måste du installera detta för att kunna ansluta till din databas. Beroende på ditt operativsystem kan du installera PostgreSQL på följande sätt.

Windows

Ladda ner och installera GUI-installationsprogrammet eller binärer för det interaktiva installationsprogrammet från EDB.

MacOS

Med Homebrew ersätter du XX i följande kommando med den version av PostgreSQL som du vill installera:

brew install postgresql@XX

Debianbaserad Linux (Debian, Ubuntu, Mint, etc.)

Använd PostgreSQL APT-arkivet och installera postgresql-client.

RedHat-baserat Linux (RedHat Fedora, CentOS osv.)

Använd PostgreSQL Yum-arkivet och installera postgresql-client.

Kinsta-databasens autentiserings-uppgifter

Du hittar dina databas-uppgifter under Externa anslutningar på sidan Databasinformation.

Importera en PostgreSQL-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från databasens externa anslutningar. Ersätt sedan export.sql med sökvägen och namnet på den databas som du vill importera:

psql -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME < export.sql

Ange därefter databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

Inget utdata kommer att produceras om det inte finns fel, som skrivs ut på kommandoraden. För att verifiera en lyckad import kan du exempelvis använda dt eller ett liknande kommando för att granska uppgifterna i din databas.

Exportera en PostgreSQL-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från databasens externa anslutningar. Ersätt export.sql med sökvägen och filnamnet för den databas som du vill exportera:

pg_dump -h EXTERNAL_HOSTNAME -U USERNAME -p PORT -d DATABASE_NAME > export.sql

Ange databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

När exporten är klar kommer din databas-fil (t.ex. export.sql) sedan att finnas tillgänglig på den sökväg du angav i kommandot pg_dump. Du kan därefter öppna en .sql-fil med en vanlig textredigerare (t.ex. TextEdit, Notepad++, Sublime Text osv.) eller ett databas-verktyg som TablePlus för att granska de exporterade uppgifterna.

Relaterad dokumentation

Hänvisat innehåll