När du uppdaterar plugins och/eller teman på din webbplats visar WordPress en underhållssida som lyder:

Kortvarigt otillgänglig för planerat underhåll. Kom tillbaka om en minut.

Den här sidan är ett inbyggt underhållsläge i WordPress och försvinner vanligtvis automatiskt när uppdateringarna är klara. Ibland kan dock ett problem uppstå och göra att den här underhållssidan fastnar, vilket kräver lite manuella åtgärder.

Rensa WordPress-underhållssidan

För att rensa detta underhållsmeddelande måste du ansluta till din webbplats med SFTP eller SSH och ta bort .maintenance-filen i webbplatsens offentliga katalog (alias rotkatalog eller dokumentrot).

När du är ansluten till din webbplats och tittar på den offentliga katalogen ser du en lista över webbplatsens filer och underkataloger. Leta efter och ta bort filen med namnet .maintenance.

Förhindra WordPress från att fastna i underhållsläge

Några scenarier kan göra att underhållssidan fastnar och inte rensas automatiskt. Här är några snabba tips för att förhindra detta:

  1. Se till att plugins/teman är kompatibla med din version av WordPress innan du uppdaterar.
  2. Uppdatera plugins ofta så att du inte behöver köra ett stort antal uppdateringar samtidigt. Vi har gjort detta enklare för dig med vår funktion för plugin- och temahantering i MyKinsta.
  3. Undvik att uppdatera ett stort antal plugins eller teman samtidigt. Beroende på plugins och omfattningen av uppdateringen som krävs, kör 2-3 åt gången. Det kan till och med vara klokt att endast köra 1 åt gången för att undvika potentiella konflikter eller anslutningsproblem.