Sidan med databasinställningar visas genom att du klickar på Inställningar i det sekundära sidofältet på sidan Databas.

Databasinställningar i MyKinsta.
Databasinställningar i MyKinsta.

Grundläggande detaljer

Avsnittet Grundläggande detaljer visar visningsnamnet och tillgängliga resurser för din databas. Detta inkluderar eventuell tilläggslagring. För att ändra din databas visningsnamn eller öka dess storlek, kan du klicka på Redigera detaljer, göra dina ändringar och klicka på knappen Redigera detaljer i modal/popup-fönstret. Obs: om du har lagt till ytterligare utrymme med vårt databasdiskutrymmestillägg, så måste du följa stegen som beskrivs här för att ändra databasdiskutrymmestillägget.

Ändra databasnamnet eller storleken i Databasdetaljerna i MyKinsta.
Ändra databasnamnet eller storleken i Databasdetaljerna i MyKinsta.

Stäng av eller återuppta databas

Om du stänger av din databas så stoppas din databas från att köras utan att den raderas. Detta ändrar inte eller tar bort något i själva databasen. Anslutningar till databasen finns kvar men fungerar inte medan databasen är avstängd. Du kommer inte att ådra dig några kostnader för databasen under avstängningen.

Klicka på Stäng av databasen och bekräfta avstängningen genom att klicka på Stäng av databasen igen i modal/popup-fönstret.

När du är redo att starta om databasen så klickar du på Återuppta databas och bekräftar omstarten genom att klicka på Återuppta databas igen i modal/popup-fönstret.

Ta bort databas

Knappen Ta bort databas låter dig ta bort databasen. Om du tar bort databasen så förstörs all data i databasen.