IP-adressen för externa anslutningar till din WordPress-webbplats finns i MyKinsta under webbplatsens infoflik.

Det här är den IP-adress som andra parter ser när din webbplats ansluter till en annan server. Om din webbplats exempelvis ansluter till en betalningsprocessor från tredje part som PayPal kan du behöva förse PayPal med den externa IP-adressen så att de kan lägga till IP-adressen i sin tillåt-lista i slutet.

IP-adressen för externa anslutningar skiljer sig från din webbplats IP-adress. Din webbplats IP-adress är den IP-adress som din domän ska riktas mot.

IP-adressen för externa anslutningar.
IP-adressen för externa anslutningar.