Har du problem med att ansluta via SSH eller SFTP? Ett felmeddelande som det nedan beror vanligtvis på att IP-adressen eller SSH-nyckelns fingeravtryck har ändrats (ofta på grund av en serveruppdatering) och att den gamla fortfarande finns lagrad i filen known_hosts. known_hosts används för SSH- och SFTP-anslutningar.

[[email protected] ~]$ ssh [email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ VARNING: IDENTIFIERING AV FJÄRRHOSTEN HAR ÄNDRATS! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
DET ÄR MÖJLIGT ATT NÅGON GÖR NÅGOT DUMT!
Någon kan tjuvlyssna på dig just nu (man-in-the-middle-attack)!
Det är även möjligt att en hostnyckel just har ändrats.
Fingeravtrycket för RSA-nyckeln som sänds av fjärrhosten är följande
xx:xx:xx:xx.
Kontakta din systemadministratör.
Lägg till rätt hostnyckel i /home/hostname /.ssh/known_hosts för att få bort det här meddelandet.
Felaktig RSA-nyckel i /var/lib/sss/pubconf/known_hosts:4
RSA-hostsnyckeln för användaren har ändrats och du har begärt strikt kontroll.
Kontrollen av hostnyckeln misslyckades.

Kan inte ansluta via SSH eller SFTP – Ta bort SSH known_hosts

Om du har problem med anslutningen ska du först se till att du använder rätt lösenord. Du kan alltid ändra ditt SFTP- och eller SSH-lösenord från MyKinsta.

Om problemet kvarstår följer du anvisningarna nedan för att ta bort poster från din known_hosts -fil.

Mac eller Linux

 1. Öppna Terminal och redigera filen known_hosts i nano texteditor med följande kommando:
nano ~/.ssh/known_hosts
 1. Ta bort alla poster som börjar med din webbplats host-IP-adress (finns i avsnittet SFTP/SSH under fliken Info på din webbplats i MyKinsta). Du kan ta bort varje rad som du vill ta bort med Ctrl+k.
 2. Spara sedan dokumentet (Ctrl+x). När du blir tillfrågad svarar du Y för ja och ändrar inte filnamnet (tryck bara på return när du blir tillfrågad om filnamnet för att bekräfta och behålla det nuvarande namnet).

Windows

Om du använder Windows har du en liknande known_hosts-fil, men inloggningsuppgifter och IP lagras i registret.

 1. Starta regedit från startmenyn. I exemplet nedan används Windows 10.

  regedit
  Windows regedit

 2. Bläddra till följande katalog:
  HKEY_CURRENT_USERSoftWareSimonTathamPuTTYSshHostKeys

  sshhostkeys
  SshHostKeys

 3. Ta bort alla poster som slutar med din webbplats host-IP-adress (som du hittar i avsnittet SFTP/SSH under fliken Info på din webbplats i MyKinsta).