Kinsta har länge varit känt i branschen för sin exellens när det gäller WordPress-hosting. Med införandet av hosting av applikationer och databaser kan du ta med alla dina applikationer till Kinsta.

Kom igång

Inom ramen för Kinsta’s applikations-hosting är en applikation en uppsättning instruktioner som utförs av en server för att utföra en eller flera uppgifter. Vår nuvarande infrastruktur är utformad för att betjäna och stödja distribueringen av applikationer med en server bakom applikationen.

För bästa möjliga kompatibilitet med vår tjänst rekommenderar vi att du följer riktlinjerna för The Twelve-Factor App (aka Cloud-Native apps). Detta kommer att säkerställa att din applikation är redo att fungera i en tillståndslös miljö som vår Applikations-hosting.

Du bör se en ny sidofältsmeny med namnet Applikationer. När du har lagt till en eller flera tjänster så kommer du att se dem listade här.

Integrering av MyKinsta

Hosting av applikationer och databaser är integrerat direkt i MyKinsta.

Applikationssida i MyKinsta.
Applikationssida i MyKinsta.

Språk som stöds

Med Applikationshosting och Databashosting så kan du distribuera nästan alla applikationer. Här är bara några av de språk som vi stödjer och har testat:

Vi har snabbstartsexempel tillgängliga för dessa och andra språk och ramverk som vi stöder. Detta inkluderar några exempel på hur man skickar e-postmeddelanden med PHP eller Node.js med Applikationshosting och Databashosting.

Du kan distribuera en applikation genom Docker med hjälp av en Dockerfil. Som ett resultat så kan du paketera vilken konfiguration som du vill, och vi kommer att kunna köra den åt dig. Vi har även hello world-arkiv med Dockerfiler.

Du är välkommen att testa arkiven som finns tillgängliga på Github.

Databaser som stöds

För närvarande så stöder vi följande, och vi arbetar på att lägga till fler:

  • Redis 5.0, 6.x och 7.x
  • MariaDB 10.4, 10.5, 10.6, 11.0 och 11.1
  • PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16
  • MySQL 8.0

Du kan välja olika versioner av dessa databaser för att de ska passa ditt befintliga projekt.

Säkerhetskopiering av databas

Vi tillhandahåller automatiska dagliga säkerhetskopior för databashosting som lagras i 7 dagar. Du kan även skapa upp till 5 manuella säkerhetskopior, som lagras i 14 dagar. Du kan återställa antingen en automatisk eller manuell säkerhetskopia när som helst på din databas-sida Säkerhetskopiering.

När en databassäkerhetskopiering återställs kommer alla ändringar i databasen att återställas till den tidpunkt då säkerhetskopian skapades.

Hur man skalar applikationsresurser

Här är en artikel som förklarar hur du skalar vertikalt eller horisontellt.

Viktiga anteckningar

Tänk på följande:

  • Under byggtid och körtid kommer dina processer att ha rotåtkomst till sin container. Våra containrar är isolerade horisontellt och vertikalt, vilket ger tillräckligt skydd även i detta scenario. Oavsett detta rekommenderas inte rotåtkomst, och vi kommer troligen att ta bort den möjligheten i framtiden, så förlita dig inte på att du har rotåtkomst i din applikations körtidsmiljö.
  • För WordPress-webbplatser så rekommenderar vi ändå att du använder vår hanterade WordPress-hosting framför Applikationshosting. Vår hanterade WordPress-hosting är byggd, designad och optimerad av Kinsta för att tjäna WordPress-webbplatser. Den inkluderar allt som du behöver direkt ur lådan, som helsidescache, säkerhetskopior och möjligheten att enkelt uppdatera plugins och teman.