Med hosting av statiska webbplatser kan du enkelt bygga och hosta din statiska webbplats på Kinsta.

Lägga till en statisk webbplats

För att lägga till en ny statisk webbplats, klicka på Lägg till statisk webbplats på sidan Statisk webbplats.

Första gången som du lägger till en statisk webbplats måste du välja en Git-tjänsteleverantör och därefter ett kodförråd från ditt konto. Du kan välja mellan något (eller alla) av följande:

När du har anslutit ditt Git leverantörs-konto går du tillbaka till MyKinsta för att fortsätta med resten av stegen för att Lägga till en statisk webbplats.

Följande fält är tillgängliga i multi-formuläret med de beskrivna effekterna.

Detaljer

Välj Gren

Här har du möjlighet att välja från någon av de Git-tjänsteleverantörer som stöds.

 • Kodförråd: Välj det Git-kodförråd som ska användas.
 • Standardgren: Ange därefter vilken gren som ska distribueras vid utförande eller manuellt.
 • Automatisk distribuering vid utförande: Markera den här rutan för att distribuera din webbplats automatiskt varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.

Grundläggande detaljer

 • Visningsnamn: Det här namnet kommer att visas i MyKinsta för enkel referens. Namnet måste vara unikt; det kan därför inte vara samma som en annan statisk webbplats, applikation eller WordPress-webbplats.

Inställningar för byggande

Bygginställningarna dikterar hur vi bygger din statiska webbplats.

Inställningar för byggande

 • Bygg-kommando: Valfritt. Om din statiska webbplats kräver ett bygg-kommando anger du detta här.
 • Node-version: Valfritt. Om du anger ett bygg-kommando kan du ange vilken version av Node.js som ska användas under byggprocessen. Som ett resultat säkerställer du kompatibilitet och undviker fel.
 • Publicerings-katalog: Valfritt. Om detta lämnas tomt är standardinställningen rotmappen i ditt kodförråd.
  • Om du vill publicera din webbplats i en specifik underkatalog anger du den här, i förhållande till kodförrådets rot.
  • Har du en HTML-webbplats som inte behöver byggas och som du vill köra från en viss underkatalog? Då placerar du webbplats-filerna i den katalogen och anger den här, i förhållande till kodförrådets rot.

Miljövariabler

Miljövariabler ger byggprocessen information som API-nycklar eller annan information på ett säkert sätt. Det är information som du inte bör inkludera som klartext i webbplatsens kod. Lägg till nyckel-värdepar här för dina miljövariabler. Miljövariabler kan dessutom läggas till, uppdateras eller tas bort på sidan Inställningar efter att din webbplats har skapats.

Klicka därefter på Skapa webbplats för att börja distribuera webbplatsen.

Relaterad dokumentation