När du hostar din WordPress-webbplats med Kinsta måste du lägga till och rikta din domän mot oss så att våra servrar kan leverera din webbplats till besökarna. För en översikt över hur du omvandlar din webbplats till live på Kinsta, se till att kolla in vår checklista om att omvandla till live

Cloudflare vs. Icke Cloudflare-domäner

I samband med den här artikeln:

 • Om din domän redan är ansluten till Cloudflare via ditt eget aktiva Cloudflare-konto anses den vara en ”Cloudflare-domän”.
 • Om din domän inte har någon anslutning till Cloudflare (proxy eller DNS) anses den vara en ”icke Cloudflare-domän”.

Användare med egna aktiva Cloudflare-konton måste följa en speciell uppsättning instruktioner för att upprätthålla kompatibiliteten mellan de två Cloudflare-zonerna (deras Cloudflare-konto och vår kostnadsfria Cloudflare-integrering).

Om din webbplats inte använder en Cloudflare-domän, fortsätt läsa här för instruktioner om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta. Om du redan använder Cloudflare, kan du kolla in vår guide om hur man lägger till en Cloudflare-domän för instruktioner om hur du lägger till och riktar din icke Cloudflare-domän mot Kinsta.

Hur man lägger till och verifierar sin domän i MyKinsta

Steg 1 – Lägg till en ny domän i MyKinsta

I MyKinsta går du till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Domäner och klickar på knappen Lägg till domän.

Lägg till en ny domän i MyKinsta
Lägg till en ny domän i MyKinsta

I Lägg till domän-modal/popupen anger du ditt domännamn i fältet Domän. Om du vill lägga till din domän utan wildcard-underdomänen (*.example.com) eller om du vill lägga till ett anpassat SSL-certifikat, klicka på länken Avancerade alternativ för att se dessa alternativ och göra dina val.

Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.
Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.

Om du vill lägga till ett anpassat SSL-certifikat medan du lägger till domänen, välj Använd mitt eget SSL-certifikat med den här domänen och ange ditt SSL-certifikat och skriv in motsvarande fält.

Lägg till din anpassade domän och anpassade SSL-certifikat i MyKinsta.
Lägg till din anpassade domän och anpassade SSL-certifikat i MyKinsta.

När du har angett detaljerna för din domän och gjort dina val under Avancerade alternativ (om tillämpligt), klicka på knappen Lägg till domän.

Steg 2 – Verifiera din nya domän

Därefter måste du verifiera ägandet av din domän för att kunna använda Kinsta’s kostnadsfria Cloudflare-integrering. För att verifiera en ny domän så måste du lägga till en TXT-post och en CNAME-post i din domäns DNS. Din DNS-leverantör är den plats som din domäns namnservrar riktas mot. Det här kan vara domänens registrator men kan även vara en annan DNS-leverantör.

Om du använder Kinstas DNS läggs DNS-posterna för domänverifieringen till automatiskt åt dig. Då kan du hoppa till Hur man riktar sin domän mot Kinsta nedan.

Om du använder en annan DNS-leverantör loggar du in på DNS-leverantörens hanteringspanel och lägger till de nya DNS-posterna.

DNS-poster i MyKinsta för att verifiera din domän.
DNS-poster i MyKinsta för att verifiera din domän.

TXT-post

 • Namn: _cf-custom-hostname
 • Värde: Unikt UUID-värde från MyKinsta (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

CNAME-post

 • Namn: _acme-challenge
 • Domännamn: example.com.kinstavalidation.app

Logga in på DNS-leverantörens hanteringspanel och lägg till en ny TXT-post.

För den TXT-posten använder du _cf-custom-hostname för fältet Hostnamn och ditt unika UUID-värde för fältet Innehåll/Text. När du har lagt till TXT-postinformationen sparar du den nya TXT-posten.

För CNAME-posten, använd _acme-challenge för fältet Hostnamn och ditt unika domännamnsvärde i fältet Riktas mot/Mål-hostnamn. När du har lagt till CNAME-postinformationen så sparar du din nya CNAME-post.

När du har lagt till DNS-posterna hos din DNS-leverantör klickar du på OK, jag har gjort det i fönstret Verifiera domänmodal i MyKinsta.

Efter verifiering med DNS-posterna klickar du på OK, jag har gjort det i MyKinsta.
Efter verifiering med DNS-posterna klickar du på OK, jag har gjort det i MyKinsta.

Beroende på din DNS-leverantör kan DNS-posterna ta upp till 24 timmar att sprida. Efter en lyckad domänverifiering får du ett e-postmeddelande om detta:

E-post för domänverifiering från Kinsta.
E-post för domänverifiering från Kinsta.

Hur du riktar din domän mot Kinsta

När domänen har verifierats klickar du på knappen Rikta domän i e-postmeddelandet eller knappen Rikta domän bredvid din anpassade domän i MyKinsta.

Rikta din domän mot Kinsta.
Rikta din domän mot Kinsta.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

I popup-fönstret Rikta din domän mot Kinsta ser du din webbplats IP-adress. Det här är IP-adressen för domänens A-post.

Gå sedan till din DNS-leverantör och uppdatera din A-post så att den riktas mot din webbplats IP-adress. För mer detaljerad information om uppdatering av DNS hos några populära registrarer och DNS-hanterare, kolla in dessa artiklar:

Om du använder Kinstas DNS kan du uppdatera din A-post så här:

 1. Öppna MyKinsta i en ny flik, navigera till DNS, och klicka på din domän.
 2. Om du redan har en A-, AAAA- eller CNAME-post för domänen bör du ta bort den innan du lägger till den nya A-posten. Du gör detta genom att klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen) under kolumnen Åtgärder.
 3. Klicka på knappen Lägg till en DNS-post och välj alternativet A.
 4. Om du riktar din rotdomän lämnar du fältet Hostnamn Om du riktar en underdomän anger du din underdomän i fältet Hostnamn.
 5. Ange din webbplats IP-adress i fältet IPV4-adress.
 6. Klicka på Lägg till DNS-post.

  Skapa en A-post i Kinstas DNS.
  Skapa en A-post i Kinstas DNS.

När du har lagt till DNS-posten går du tillbaka till modalen Rikta din domän mot Kinsta och klickar på OK, jag har gjort det.

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom konfigurering av en A-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta (om du inte redan har gjort detta). Om du använder Kinstas DNS och valde alternativet Lägg till DNS-post med och utan www är din www-CNAME redan riktad.

Du gör detta genom att lägga till eller redigera en CNAME-post för din www-domän och rikta den mot rotdomänen.

Skapa en CNAME-post för din www-domän.
Skapa en CNAME-post för din www-domän.

Om du använder Kinstas DNS klickar du på Lägg till en DNS-post och väljer alternativet CNAME. Använd inställningarna nedan för CNAME-posten:

 • Typ: CNAME
 • Hostnamn: www
 • Riktas mot: Din rotdomän (t.ex. example.com eller @).
 • TTL: 1 timme

Rikta din wildcard-domän mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard-underdomäner. En wildcard-underdomän är en ”catch-all”-underdomän. Du kanske exempelvis har tre DNS-poster konfigurerade så här:

 1. En post för sub.domain.com som är riktad mot 123.123.123.123.
 2. En post för sub2.domain.com som är riktad mot 456.456.456.456.
 3. En post för *.domain.com som är riktad mot 789.789.789.789.

Alla begäranden till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av *.domain.com-A-posten och dirigeras till 789.789.789.789.

Om du vill använda wildcard-domänfunktionen på Kinsta kontrollera först följande:

 1. Se till att du har lagt till din wildcard-domän i stegen ovan. Om så inte är fallet måste du ta bort domänen, lägga till den igen och se till att Lägg till domän med wildcard är valt.
 2. Om du har lagt till ett anpassat SSL, se till att det stöder din wildcard-underdomän (*.example.com).

Du kan sedan skapa ytterligare en A-post med inställningarna nedan:

 • Typ: A
 • Hostnamn: *
 • Riktas mot: Din webbplats IP-adress från MyKinsta
 • TTL:1 timme
Lägg till en wildcard A-post för domänen.
Lägg till en wildcard A-post för domänen.

När du har lagt till en wildcard A-post kommer åtkomst till en underdomän som inte riktas någon annanstans att resultera i att begärandet dirigeras till Kinsta.

Tvinga HTTPS (valfritt)

Även om det tekniskt sett är valfritt rekommenderar vi att du tvingar din webbplats att laddas över HTTPS. Med vår Cloudflare-integrering, läggs ett kostnadsfritt SSL-certifikat(med wildcard-stöd) automatiskt till på din webbplats när din domän har verifierats. Det enda som du behöver göra är att gå till din webbplats i MyKinsta, gå sedan till Verktyg och klicka på knappen Aktivera under Tvinga HTTPS.

Tvinga HTTPS i MyKinsta.
Tvinga HTTPS i MyKinsta.

Felsökning av åtgärda domänfel

Om knappen Åtgärda domänfel visas bredvid domänen under domänverifieringsprocessen,, betyder detta att en CAA-post konflikt har uppstått.

En CAA-post är en valfri DNS-post som låter dig ange vilka certifikatutfärdare (CA) som får utfärda SSL-certifikat för din domän. Om en domän inte har några CAA-poster så kan vilken CA som helst generera ett SSL-certifikat för den på begäran. Om en domän har en CAA-post kan endast CA(n) som anges i CA-posten generera ett SSL-certifikat för domänen.

För att lösa det här felet klickar du på knappen Åtgärda Domänfel och uppdaterar CAA-posten enligt anvisningarna i modal/popup-fönstret. Alternativt, om du inte behöver en CAA-post på din domän, kan du ta bort CAA-posten.