Detta är ett exempel på hur du konfigurerar en LangChain-applikation med en Dockerfil. Detta nyttjas för att distribuera på Kinsta’s tjänster för Applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

LangChain-ramverket är avsett att utveckla språkmodellsdrivna applikationer. De är exempelvis datamedvetna, agentiska (tillåter en språkmodell att interagera med sin miljö) och differentierade. Mer information finns på LangChain’s webbplats.

Kinsta installerar beroenden som sedan definieras i din requirements.txt-fil under distribueringsprocessen automatiskt.

  1. Logga in på GitHub och skapa sedan ett nytt kodförråd från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt kodförråd): Kinsta – Hello world – LangChain.
  2. I MyKinsta, lägg till en applikation med Hello World – LangChain-kodförråd.
  3. Logga in på OpenAI (skapa ett konto om du inte redan har ett sådant). Gå därefter till OpenAI API och generera och kopiera sedan din API-nyckel.
  4. I Miljövariabler, i Nyckel 1, anger du därefter OPENAI_API_KEY, och i Värde 1, klistrar du sedan in API-nyckeln som du kopierade från Open AI.
  5. I steget Bygg miljö väljer du Använd Dockerfil för att konfigurera container-avbildningen. Sökvägen till Dockerfil och Kontext kan lämnas tomma.

Appen är tillgänglig så snart som byggningen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Kinsta's välkomstsida efter lyckad installation av LangChain.
Kinsta’s välkomstsida efter lyckad installation av LangChain.

Installation av webbserver

Bygga miljö

När du skapar din LangChain-applikation måste du välja Använd Dockerfil för att konfigurera container-avbildningen i steget Bygg miljö.

Miljövariabler

I Miljövariabler anger du OPENAI_API_KEY i Nyckel 1 och klistrar sedan in API-nyckeln som du kopierade från Open AI i Värde 1. Om du använder andra modeller (inte OpenAI’s) justerar du istället nyckeln och värdet efter behov.